Start Komunikaty Informacje Szlaki piesze Konkurs Fotogalerie Słowniczek krajoznawczy Wycieczki na weekend Kontakt
 
     
 
 

Regiony szlaków pieszych

Region Gdański
Region Malborsko-Kwidzyński
Region Chojnicki
Region Słupski
 
 

Popularne szlaki piesze

Trójmiejski
Fortyfikacji Nadmorskich
Nadmorski Zatokowy
Nadmorski Bałtycki
Kaszubski
Wyspy Sobieszewskiej
Kartuski
Wzgórz Szymbarskich

Trasy międzynar. i tematyczne

Szlak międzynarodowy E9
Pomorska Bursztynowa Trasa Piesza AMBER

Inne trasy piesze

Sopockie Szlaki Spacerowe
Ścieżki przyrodniczo-leśne
 
 

Inne szlaki

szlaki rowerowe
szlaki konne
 
 

O szlakach

Statystyka szlakowa
Waloryzacja szlaków
Historia szlaków
Plany rozwojowe szlaków
Systemy znakowania
Znakarze
 
 

Konkurs

Bieżące edycje
Prawidłowe odpowiedzi
Laureaci i ranking
Regulamin
 
 

Zobacz na szlakach

km 73,2 Kociewski - Wda w okolicy Zimnych Zdrojów 
 
 

Pomorskie Porozumienie Oddziałów PTTK w Gdańsku
Pomorska Komisja Turystyki Pieszej
Podkomisja Szlaków i Zagospodarowania

Informacja nr 173 - o zmianach na szlaku Kaszubskim im. J. Rydzkowskiego

Podczas tegorocznych prac znakarskich zosta? odnowiony na trasie poza Parkiem Narodowym Bory Tucholskie szlak pieszy Kaszubski im. Juliana Rydzkowskiego koloru czerwonego biegn?cy z Wiela do Chojnic.

W jego przebiegu dokonano dwóch znacznych zmian:

  • Nad Jeziorem Charzykowskim w Funce omini?to Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej z uwagi na problem z przej?ciem przez jego teren. W zwi?zku z tym tre?? komunikatu nr 48 jest ju? nieaktualna.

  • Na jeziorem Trzemeszno tymczasowo zrezygnowano z trasy biegn?cej jego pó?nocno-wschodnim brzegiem. Jest to konsekwencja sytuacji powsta?ej tu po nawa?nicy w 2017 r. Po udost?pnieniu terenów le?nych pojawi?y si? nowe zalesienia i ro?linno??, które jednak pozbawione dawnych ?cie?ek i dróg jak na razie uniemo?liwiaj? w du?ej mierze przej?cie star? tras?. Aktualnie mi?dzy Gie?donem a Spierwi? szlak biegnie lokaln? drog?.

Kilometra? szlaku Kaszubskiego im . J. Rydzkowskiego nie uleg? wi?kszym zmianom. W tych zmienionych fragmentach ró?nice d?ugo?ci mi?dzy star? tras? a obecn? s? niewielkie.

Gda?sk, sierpie? 2020

 
 
   
 
Komisja Turystyki Pieszej
przy Pomorskim Porozumieniu Oddziałów PTTK w Gdańsku
80-826 Gdańsk, ul. Ogarna 72
tel. (58) 301-14-88

   


Wszelkie prawa zastrzezone © 2021 PTTK - Znakowane Szlaki Turystyczne Województwa Pomorskiego

Realizacja: 4mpproject.pl