Start Komunikaty Informacje Szlaki piesze Konkurs Fotogalerie Słowniczek krajoznawczy Wycieczki na weekend Kontakt
 
     
 
 

Regiony szlaków pieszych

Region Gdański
Region Malborsko-Kwidzyński
Region Chojnicki
Region Słupski
 
 

Popularne szlaki piesze

Trójmiejski
Fortyfikacji Nadmorskich
Nadmorski Zatokowy
Nadmorski Bałtycki
Kaszubski
Wyspy Sobieszewskiej
Kartuski
Wzgórz Szymbarskich

Trasy międzynar. i tematyczne

Szlak międzynarodowy E9
Pomorska Bursztynowa Trasa Piesza AMBER

Inne trasy piesze

Sopockie Szlaki Spacerowe
Ścieżki przyrodniczo-leśne
 
 

Inne szlaki

szlaki rowerowe
szlaki konne
 
 

O szlakach

Statystyka szlakowa
Waloryzacja szlaków
Historia szlaków
Plany rozwojowe szlaków
Systemy znakowania
Znakarze
 
 

Konkurs

Bieżące edycje
Prawidłowe odpowiedzi
Laureaci i ranking
Regulamin
 
 

Zobacz na szlakach

km 20,1 Nadmorski Ba?tycki - Wie?a latarni Stilo 
 
 

Pomorskie Porozumienie Oddziałów PTTK w Gdańsku
Pomorska Komisja Turystyki Pieszej
Podkomisja Szlaków i Zagospodarowania

Informacja nr 176 - o pracach znakarskich w roku 2020

W roku 2020 w celu zachowania w?a?ciwego stanu oznakowania szlaków pieszych w regionach gda?skim i chojnickim, przeprowadzono prace znakarskie na ponad 350 km szlaków. O niektórych pracach by?a ju? mowa ju? we wcze?niejszych informacjach. O renowacji szlaku Kaszubskiego im. J. Rydzkowskiego z Wiela do Chojnic tury?ci byli powiadamiani w informacji nr 173. Trzeba tylko doda?, ?e na tym szlaku dosz?o jeszcze do niewielkiej zmiany przebiegu mi?dzy Jeziorem Sk?pym a Brod?. Z najwa?niejszych pozosta?ych prac znakarskich wykonanych w roku 2020 nale?y przede wszystkim wymieni? odnowienie niemal?e ca?ego, bo na odcinku od Sopotu do Nowego Wiecu (czyli 70 km z oko?o 82 km), szlaku Skarszewskiego koloru zielonego. Kontynuowano tak?e prace na nieco zaniedbanych z wiadomych, wcze?niej wyja?nianych powodów, szlakach kociewskich. Tutaj poddano renowacji mocno zniszczone: szlaki: Opale?ski i Rzeki Wierzycy na odcinku Kr?g - Le?n. Kochanka. Warte odnotowania s?: prace na szlaku Kaszubskim (30 km) i Kr?gów Kamiennych (40 km) a tak?e odnowione w ca?o?ci szlaki Wdzydzki i ?ród?a Marii.

Gda?sk,grudzie? 2020

 
 
   
 
Komisja Turystyki Pieszej
przy Pomorskim Porozumieniu Oddziałów PTTK w Gdańsku
80-826 Gdańsk, ul. Ogarna 72
tel. (58) 301-14-88

   


Wszelkie prawa zastrzezone © 2021 PTTK - Znakowane Szlaki Turystyczne Województwa Pomorskiego

Realizacja: 4mpproject.pl