Start Komunikaty Informacje Szlaki piesze Konkurs Fotogalerie Słowniczek krajoznawczy Wycieczki na weekend Kontakt
 
     
 
 

Regiony szlaków pieszych

Region Gdański
Region Malborsko-Kwidzyński
Region Chojnicki
Region Słupski
 
 

Popularne szlaki piesze

Trójmiejski
Fortyfikacji Nadmorskich
Nadmorski Zatokowy
Nadmorski Bałtycki
Kaszubski
Wyspy Sobieszewskiej
Kartuski
Wzgórz Szymbarskich

Trasy międzynar. i tematyczne

Szlak międzynarodowy E9
Pomorska Bursztynowa Trasa Piesza AMBER

Inne trasy piesze

Sopockie Szlaki Spacerowe
Ścieżki przyrodniczo-leśne
 
 

Inne szlaki

szlaki rowerowe
szlaki konne
 
 

O szlakach

Statystyka szlakowa
Waloryzacja szlaków
Historia szlaków
Plany rozwojowe szlaków
Systemy znakowania
Znakarze
 
 

Konkurs

Bieżące edycje
Prawidłowe odpowiedzi
Laureaci i ranking
Regulamin
 
 

Zobacz na szlakach

km  -  
 
 

Pomorskie Porozumienie Oddziałów PTTK w Gdańsku
Pomorska Komisja Turystyki Pieszej
Podkomisja Szlaków i Zagospodarowania

Informacja nr 184 - o pracach na szlakach pieszych na terenie Gda?ska w 2021 roku

W roku bie??cym na terenie Gda?ska na znakowanych szlakach turystyki pieszej przeprowadzono ca?y szereg prac maj?cych na celu utrzymanie ich funkcjonalno?ci. Dotyczy?o to zarówno prawid?owo?ci oznakowania jak i niezb?dnego wyposa?enia w znaki informacyjne. W tym celu oprócz dokona?, które by?y przedstawione we wcze?niejszych informacjach, zrealizowano nast?puj?ce prace:

 • odnowienie szlaku Kartuskiego;
 • wymiana w dwóch tablicach zniszczonych plansz (zast?pienie ich planszami w nowym opracowaniu): w Z?otej Karczmie i na Stogach przy p?tli;
 • plansza tablicy w Z?otej Karczmie     drogowskaz na Drodze Lipnickiej

 • wymiana, uzupe?nienie i dodanie drogowskazów ??cznie w 12 miejscach. Nowe miejsca powsta?e w zwi?zku z nowymi szlakami lub ?cie?kami to: Droga M?y?ska w Dolinie Rado?ci i Droga Lipnicka;
 • oczyszczenie omsza?ych, nieczytelnych drogowskazów szlakowych w 11 miejscach.
 • Wszystkie prace na gda?skich szlakach by?y mo?liwe dzi?ki wsparciu finansowemu miasta.

  Gda?sk, wrzesie? 2021

   
   
     
   
  Komisja Turystyki Pieszej
  przy Pomorskim Porozumieniu Oddziałów PTTK w Gdańsku
  80-826 Gdańsk, ul. Ogarna 72
  tel. (58) 301-14-88

     


  Wszelkie prawa zastrzezone © 2021 PTTK - Znakowane Szlaki Turystyczne Województwa Pomorskiego

  Realizacja: 4mpproject.pl