Start Komunikaty Informacje Szlaki piesze Konkurs Fotogalerie Słowniczek krajoznawczy Wycieczki na weekend Kontakt
 
     
 
 

Regiony szlaków pieszych

Region Gdański
Region Malborsko-Kwidzyński
Region Chojnicki
Region Słupski
 
 

Popularne szlaki piesze

Trójmiejski
Fortyfikacji Nadmorskich
Nadmorski Zatokowy
Nadmorski Bałtycki
Kaszubski
Wyspy Sobieszewskiej
Kartuski
Wzgórz Szymbarskich

Trasy międzynar. i tematyczne

Szlak międzynarodowy E9
Pomorska Bursztynowa Trasa Piesza AMBER

Inne trasy piesze

Sopockie Szlaki Spacerowe
Ścieżki przyrodniczo-leśne
 
 

Inne szlaki

szlaki rowerowe
szlaki konne
 
 

O szlakach

Statystyka szlakowa
Waloryzacja szlaków
Historia szlaków
Plany rozwojowe szlaków
Systemy znakowania
Znakarze
 
 

Konkurs

Bieżące edycje
Prawidłowe odpowiedzi
Laureaci i ranking
Regulamin
 
 

Zobacz na szlakach

km 12,6  - Pomnik Ofiar Pia?nicy przy szosie krokowskiej 
 
 

Pomorskie Porozumienie Oddziałów PTTK w Gdańsku
Pomorska Komisja Turystyki Pieszej
Podkomisja Szlaków i Zagospodarowania

Komunikat nr 54 - o szlaku K?py Red?owskiej na odcinku pla?owym

Podczas przechadzania si? gdy?sk? pla?? mo?na natrafi? na do?? niebezpieczne miejsce. Jest to odcinek mi?dzy wyj?ciem GDY 13 a wyj?ciem GDY 12, gdzie przy betonowym falochronie istnieje wy??cznie stosunkowo w?ska i ?liska opaska betonowa. Poniewa? t?dy prowadzi ?ó?ty szlak K?py Red?owskiej, Komisja zaleca rezygnacj? z przemierzania tego jego fragmentu (km szlaku 8,0 - km 8,6). Mo?na na doj?ciach do pla?y ko?czy? w?drówk? lub niepolecany fragment spróbowa? obej?? nadk?adaj?c jednak?e oko?o 700 m. W?druj?c szlakiem od strony Or?owa najlepiej przed doj?ciem do pla?y (250 m) skorzysta? z nieoznakowanej alejki z lewej i ni? dotrze? do ulicy Kopernika a ulic? t? do rozdro?a obok jednostki wojskowej, by potem id?c alejk? le?n? wzd?u? jednostki oraz rezerwatu osi?gn?? Polank? Red?owsk? i znaki szlaku ?ó?tego. Teraz, by nie omin?? doj?cia do stanowisk 11. Baterii Artylerii Sta?ej, nale?y pój?? za ?ó?tymi znakami w prawo (tam na zakr?cie szlaku trzeba zboczy? z jego trasy) a nast?pnie po wyj?ciu na pla?? (GDY 12) pod??y? w lewo bez znaków do wyj?cia GDY 11 i po skorzystaniu z niego powróci? na szlak. Tras? t? pokazano na poni?szej mapce.

Gdynia plaza obejscie

Zwiedzanie baterii artyleryjskiej i przej?cie pla?? mo?na pomin?? i na Polance Red?owskiej pój?? szlakiem dalej prosto. Komisja podejmie czynno?ci, by zmieni? obecn? sytuacj?.

Gda?sk, marzec 2021

 
 
   
 
Komisja Turystyki Pieszej
przy Pomorskim Porozumieniu Oddziałów PTTK w Gdańsku
80-826 Gdańsk, ul. Ogarna 72
tel. (58) 301-14-88

   


Wszelkie prawa zastrzezone © 2021 PTTK - Znakowane Szlaki Turystyczne Województwa Pomorskiego

Realizacja: 4mpproject.pl