Start Komunikaty Informacje Szlaki piesze Konkurs Fotogalerie Słowniczek krajoznawczy Wycieczki na weekend Kontakt
 
     
 
 

Regiony szlaków pieszych

Region Gdański
Region Malborsko-Kwidzyński
Region Chojnicki
Region Słupski
 
 

Popularne szlaki piesze

Trójmiejski
Fortyfikacji Nadmorskich
Nadmorski Zatokowy
Nadmorski Bałtycki
Kaszubski
Wyspy Sobieszewskiej
Kartuski
Wzgórz Szymbarskich

Trasy międzynar. i tematyczne

Szlak międzynarodowy E9
Pomorska Bursztynowa Trasa Piesza AMBER

Inne trasy piesze

Sopockie Szlaki Spacerowe
Ścieżki przyrodniczo-leśne
 
 

Inne szlaki

szlaki rowerowe
szlaki konne
 
 

O szlakach

Statystyka szlakowa
Waloryzacja szlaków
Historia szlaków
Plany rozwojowe szlaków
Systemy znakowania
Znakarze
 
 

Konkurs

Bieżące edycje
Prawidłowe odpowiedzi
Laureaci i ranking
Regulamin
 
 

Zobacz na szlakach

km   -  
 
 

Pomorskie Porozumienie Oddziałów PTTK w Gdańsku
Pomorska Komisja Turystyki Pieszej
Podkomisja Szlaków i Zagospodarowania

Komunikat nr 55 - o utrudnieniach na szlaku Skarszewskim pod Szczodrowem

Szlak Skarszewski mi?dzy Szczodrowem a Zamkow? Gór? (grodzisko Gnosna) przekracza Wietcis? (km szlaku 75,2). Do przej?cia przez rzeczk? s?u?y tam do?? wiekowa k?adka, która ostatnio straci?a por?cz. W zwi?zku z tym korzystanie z niej jest do?? k?opotliwe i ma?o wygodne, a nawet wr?cz niewskazane. Wobec powy?szego Komisja zaleca rezygnacj? z tego odcinka szlaku i pod??anie do Skarszew lew? stron? rzeki. Id?c z Sopotu 1,3 km za Szczodrowem zamiast skr?ci? w prawo nale?y i?? w lewo drog? (ul. Wysi?ska), która po niespe?na 2,9 km doprowadzi do szosy gda?skiej. Szosa ta przy marszu w kierunku Skarszew umo?liwi przej?cie przez Wietcis? i dotarcie do Wolnego Dworu (po 1,3 km), gdzie po skr?cie w prawo wkrótce b?dzie mo?na powróci? na szlak. Je?li si? oka?e, ?e naprawa k?adki lub jej odbudowa jest niemo?liwa, Komisja doprowadzi do zmiany przebiegu szlaku niestety wykluczaj?c prawdopodobnie z jego trasy grodzisko Gnosna.

Gda?sk, marzec 2021

 
 
   
 
Komisja Turystyki Pieszej
przy Pomorskim Porozumieniu Oddziałów PTTK w Gdańsku
80-826 Gdańsk, ul. Ogarna 72
tel. (58) 301-14-88

   


Wszelkie prawa zastrzezone © 2021 PTTK - Znakowane Szlaki Turystyczne Województwa Pomorskiego

Realizacja: 4mpproject.pl