Start Komunikaty Informacje Szlaki piesze Konkurs Fotogalerie Słowniczek krajoznawczy Wycieczki na weekend Kontakt
 
     
 
 

Regiony szlaków pieszych

Region Gdański
Region Malborsko-Kwidzyński
Region Chojnicki
Region Słupski
 
 

Popularne szlaki piesze

Trójmiejski
Fortyfikacji Nadmorskich
Nadmorski Zatokowy
Nadmorski Bałtycki
Kaszubski
Wyspy Sobieszewskiej
Kartuski
Wzgórz Szymbarskich

Trasy międzynar. i tematyczne

Szlak międzynarodowy E9
Pomorska Bursztynowa Trasa Piesza AMBER
Szlaki dla osób o szczególnych potrzebach

Inne trasy piesze

Sopockie Szlaki Spacerowe
Ścieżki przyrodniczo-leśne
 
 

Inne szlaki

szlaki rowerowe
szlaki konne
 
 

O szlakach

Statystyka szlakowa
Waloryzacja szlaków
Historia szlaków
Plany rozwojowe szlaków
Systemy znakowania
Znakarze
 
 

Konkurs

Bieżące edycje
Prawidłowe odpowiedzi
Laureaci i ranking
Regulamin
 
 

Zobacz na szlakach

km 4,7 Trójmiejski - odcinek gdański - Widok spod Sobótki na Wrzeszcz i w głębi Port Pólnocny 
 
 

NOWY REGULAMIN KONKURSU dla edycji konkursowych zamieszczanych od 2024 roku

 1. Tematem konkursu są znakowane szlaki turystyki pieszej PTTK regionu gdańskiego i chojnickiego.
 2. Konkurs przeprowadzany jest w cyklu rocznym, na który składa się 12 comiesięcznych edycji.
 3. W ramach kolejnych edycji konkursu będą umieszczane fotografie prezentujące obiekty lub widok z któregoś ze znakowanych szlaków. W przypadku małych miejscowości, przez które przechodzi szlak, obiekt nie musi się znajdować bezpośrednio na trasie szlaku. Wystarczy, że znajduje się w miejscowości, w pobliżu szlaku.
 4. Konkursowym zadaniem jest odgadnięcie, z jakiego szlaku pochodzi prezentowana fotografia (widok, obiekt) i dodatkowo, co przedstawia. Uwzględniane także mogą być inne, nie piesze szlaki turystyczne.
 5. Ponadto będzie można dodać ciekawe, mało znane informacje na temat obiektu, widoku przedstawionego w edycji konkursu, zamieszczając je poniżej odpowiedzi, co przedstawia fotografia (w tym samym polu).
 6. Fotografie będą się pojawiały w pierwszych dniach miesiąca na przeciąg co najmniej dwu miesięcy (do momentu którejś kolejnej edycji); zatem ostatnia edycja (grudniowo-styczniowa) konkursu będzie trwała co najmniej do końca stycznia następnego roku i w tym terminie zostaje też zakończony cały konkurs.
 7. W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które zgłoszą swoje uczestnictwo (zarejestrują się).
 8. Aby wziąć udział w konkursie, zarejestrowana osoba (uczestnik) winna przesłać poprzez formularz na stronie konkursu odpowiedź z nazwą szlaku, dodatkowo z nazwą obiektu i ewentualnie z informacją uzupełniającą.
 9. Odpowiedzi należy przesyłać w okresie pokazywania zdjęcia tj. trwania edycji konkursu. Można przesłać tylko jedną odpowiedź.
 10. Za każdą prawidłową odpowiedź uzyskuje się: jeden punkt - za wskazanie szlaku względnie wskazanie obiektu, dwa punkty - za wskazanie szlaku i rozpoznanie obiektu.
 11. Za najciekawszą informację, wybraną przez organizatorów konkursu spośród przesłanych, jeden z uczestników tej edycji konkursu będzie mógł dostać dodatkowy punkt. W wyjątkowych przypadkach, gdy więcej niż jeden uczestnik konkursu przedstawi podobne lub podobnie ciekawe informacje, punkty będą mogły być przyznane więcej niż jednemu uczestnikowi.
 12. Zatem w całym konkursie teoretycznie można będzie uzyskać maksymalnie 36 punktów.
 13. Prawidłowe odpowiedzi będą zamieszczane na początku następnego miesiąca po zakończeniu czasu edycji na stronie konkursu w serwisie szlakowym.
 14. Nie jest konieczne uczestniczenie we wszystkich edycjach konkursu, można brać udział w dowolnej ich liczbie.
 15. Konkurs rozstrzygany jest po edycji miesięcznej i po zakończeniu cyklu rocznego.
 16. Co miesiąc spośród wszystkich uczestników edycji, autorów pełnych prawidłowych odpowiedzi (szlak i obiekt) drogą losowania będzie wyłaniany laureat miesięczny.
 17. W trakcie konkursu w serwisie na stronie konkursowej zostaje na bieżąco prezentowana lista uczestników konkursu wraz z liczbą dotąd uzyskanych punktów.
 18. Na koniec konkursu na podstawie listy uczestników i punktów zostają ogłoszeni laureaci rocznego cyklu konkursu.
 19. Głównym zwycięzcą konkursu zostaje uczestnik, który uzyska łącznie najwięcej punktów, czyli udzieli najwięcej poprawnych i pełnych odpowiedzi z punktowanymi informacjami uzupełniającymi. Do grona laureatów mogą zostać także zaliczeni kolejni na liście uczestnicy konkursu.
 20. Zwycięzca otrzymuje nagrodę główną. Nagrodzeni mogą także zostać kolejni laureaci konkursu.
 21. W przypadku powtórzenia się tej samej liczby punktów zostaną ustanowione nagrody równorzędne lub zwycięzca zostanie wyłoniony drogą losowania.
 22. Nagradzani zostają także laureaci poszczególnych edycji miesięcznych.
 23. Nagrodami w konkursie jest literatura turystyczno-krajoznawcza. W przypadku pojedynczych edycji jest to zazwyczaj mapa turystyczna.
 24. W konkursie mogą być też przyznawane inne wyróżnienia i nagrody.
 25. Laureaci konkursu o swojej wygranej zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.
 26. Nagrody będzie można odebrać, najlepiej osobiście, w Oddziału Regionalnym PTTK w Gdańsku, ul. Ogarna 72 w przeciągu 1/2 roku od momentu zakończenia edycji miesięcznej względnie zakończenia konkursu i ogłoszenia jego wyników końcowych, wcześniej umawiając się telefonicznie na odbiór. Na życzenie nagroda może zostać przesłana pocztą.
 
 
   
 
Komisja Turystyki Pieszej
przy Pomorskim Porozumieniu Oddziałów PTTK w Gdańsku
80-826 Gdańsk, ul. Ogarna 72
tel. (58) 301-14-88

   


Wszelkie prawa zastrzezone © 2024 PTTK - Znakowane Szlaki Turystyczne Województwa Pomorskiego

Realizacja: 4mpproject.pl