Start Komunikaty Informacje Szlaki piesze Konkurs Fotogalerie Słowniczek krajoznawczy Wycieczki na weekend Kontakt
 
     
 
 

Regiony szlaków pieszych

Region Gdański
Region Malborsko-Kwidzyński
Region Chojnicki
Region Słupski
 
 

Popularne szlaki piesze

Trójmiejski
Fortyfikacji Nadmorskich
Nadmorski Zatokowy
Nadmorski Bałtycki
Kaszubski
Wyspy Sobieszewskiej
Kartuski
Wzgórz Szymbarskich

Trasy międzynar. i tematyczne

Szlak międzynarodowy E9
Pomorska Bursztynowa Trasa Piesza AMBER

Inne trasy piesze

Sopockie Szlaki Spacerowe
¦cieżki przyrodniczo-le¶ne
 
 

Inne szlaki

szlaki rowerowe
szlaki konne
 
 

O szlakach

Statystyka szlakowa
Waloryzacja szlaków
Historia szlaków
Plany rozwojowe szlaków
Systemy znakowania
Znakarze
 
 

Konkurs

Bież±ce edycje
Prawidłowe odpowiedzi
Laureaci i ranking
Regulamin
 
 

Zobacz na szlakach

km 12,6  - Pomnik Ofiar Pia¶nicy przy szosie krokowskiej 
 
 

Słowniczek

[A] | [B] | [C] | [D] [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | [M] | [N] | [O] | [P] | [R] | [S] | [T] | [U] | [W] | [Z]

Batorowy Ostaniec

Batorowy Ostaniec jest to plejstoceńska wyspa czyli utwór czwartorzędowy niezasypany utworami późniejszym, aluwialnymi, znajduj±cy się na terenie Żuław Wiślanych w rejonie Grabin-Zameczku (płd-wschód) na terenie gminy Suchy D±b. Więcej...

Boryń

Niewielki ciek w województwie pomorskim na Zaborach w powiecie chojnickim. Tę sam± nazwę nosz± też dwa jeziora i osada. Rzeka Boryń liczy około 7 km długości i w większości płynie granic± gmin Lipnica i Konarzyny. Przepływa przez jeziora Ostrowite, Duży Boryń i Mały Boryń. Więcej...

Bł±dzikowski, Potok

Krótki ciek w powiecie puckim (gmina Puck) odwadniaj±cy wschodni± część Kępy Puckiej i uchodz±cy do Zatoki Puckiej na północ od Rzucewa. Więcej...

Brama Kaszubska

Nazwa używana obecnie na określenie przesmyku między północnym a południowym zbiornikiem Jezior Raduńskich. Więcej...

Bukowino

Połać miasta Gdyni o właściwie zapomnianej już nazwie znajdująca się w Małym Kacku w rejonie ulicy Spokojnej (jej początkowego odcinka) i pagórków: jednego o wysokości 117,2 m, który można by nazwać Bukowińską Górką i innego zwanego Kackim Garbem, a położonego na wschód od cmentarza. Więcej...

Darżlubie

Sporej wielkości (760 mieszkańców) i jedna z najstarszych w okolicy wieś sołecka, obecnie w gminie Puck w powiecie puckim. Położona na Kępie Puckiej na wschodnim skraju Puszczy Darżlubskiej, st±d niekiedy nazywana wrotami puszczy. Więcej...

Donas (Góra Donas)

Wzniesienie o wysokości 205,7 m n.p.m. w południowo-zachodniej części Gdyni, na terenie Kolonii (także KoloniiChwaszczyńskiej występuj±cej również jako Kolonia Chwaszczyno) w dzielnicy D±browa; najwyższa naturalna wyniosłość w mieście i w całym Trójmieście. Więcej...

Drybok

Niewielka rzeczka (struga) w powiecie tczewskim długości 18,2 km na terenie gmin Subkowy (8,8 km), Pelplin i Tczew. Stanowi lewy dopływ końcowego odcinka Wisły (ujście w km 906,2 jej biegu). Urzędowo częściej określana jako Struga Subkowska. Więcej...

Gołębiewo

Osada leśna, choć położona w Lasach Sopockich między gdańsk± Osow± a Sopotem, obecnie będ±ca części± Gdyni, a dokładniej wchodz±ca w skład jej dzielnicy administracyjnej Wielki Kack. Więcej...

Góra Kościuszki

Lokalna kulminacja (99,4 m n.p.m.) w strefie krawędziowej wysoczyzny Gdańska na terenie Oliwy w Lasach Oliwskich położona na północ od Pachołka i będ±ca jakby jego naturalnym przedłużeniem, drugim nieco niższym "wierzchołkiem". Więcej...

Góra Studencka

Góra Studencka to najwyższe wzniesienie (180 m npm) znajduj±ce się w granicach administracyjnych miasta Gdańska. Stanowi ona położon± najbardziej na wschód kulminację Wzgórz Chwaszczyńskich, ci±gu moren czołowych rozci±gaj±cych się w bezpośrednim s±siedztwie strefy krawędziowej Wysoczyzny Gdańskiej, a wchodz±cych w skład Pagórów i Wzniesień Łebnowsko-Kielnowskich. Więcej...

Góra Źródlana

Rozległa, zalesiona wydma z kulminacj± o wysokości 22,2 m położona we wschodniej części Gdańska w rejonie oddzielenia się od Martwej Wisły - Wisły Śmiałej w Górkach Zachodnich. Najwyższa na odcinku Mierzei Wiślanej znajduj±cym się pomiędzy Westerplatte a Wisł± Śmiał±. Więcej...

Janka

Niewielka rzeka na południowym Kociewiu, głównie w gminach Smętowo Graniczne i Morzeszczyn, prawy dopływ Wierzycy o długości około 32 km (ewidencyjnie 29,1 km). Więcej...

Jezioro Dobre

Śródleśne średniej wielkości (pow. 20,6 ha) jeziorko położone na północ od Wejherowa przy drodze do Krokowej czyli dawnym gościńcu krokowskim, uważane za niezwykle atrakcyjne nie tylko przez turystów ale i wędkarzy. Owiane jest także wieloma legendami. Więcej...

Karlikowo

Niezbyt duża ale stara wieś sołecka aktualnie w granicach administracyjnych gminy Krokowa (w powiecie puckim). Położona jest na Kępie Żarnowieckiej na skraju Puszczy Darżlubskiej. Od 1957 roku należy do parafii w Tyłowie, wcześniej znajdowała się w parafii żarnowieckiej. Więcej...

Krępiec

Niewielka wieś sołecka nad Motław± ale i nad Czarn± Łach± na Żuławach Gdańskich, u wschodnich granic Gdańska. Nisko położona, bo ledwie 1 - 2 m nad poziomem morza, i w s±siedztwie przylegaj±cej się od południa nieznacznej depresji. Administracyjnie znajduje się w gminie Pruszcz Gdański w powiecie gdańskim, wcześniej była w gminie Miłocin, potem w gromadzie Wiślina. Więcej...

Ławka Asesora

Znany od prawie 150 lat punkt widokowy w Kartuzach nad Jeziorem Karczemnym. Miejsce to ulokowane jest na południowej-zachodniej krawędzi zbocza rynny polodowcowej zwanej Rynn± Kartusk±, któr± dziś wypełniaj± kartuskie jeziora: wspomniane Karczemne, Klasztorne oraz niewielkie Mielenko. Punkt znajduje się na wysokości 226,9 m n.p.m czyli jest wyniesiony około 25 m ponad powierzchnię Jeziora Karczemnego. Więcej...

Marszewo

Śródleśna, przygraniczna połać Gdyni rozci±gnięta w dolinie Marszewskiej Strugi, stanowi±ca cz궜ć dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo. Więcej...

Mechowo

Malowniczo rozci±gnięta w dolince wzdłuż dawnej "via" prowadz±cej do Żarnowca i raczej nieduża wieś sołecka a także parafialna w powiecie puckim w gminie Puck. Istniej±ca od dawna (co najmniej od XIII w.), położona na Kępie Puckiej na polanie we wschodniej części Puszczy Darżlubskiej słynie z osobliwości zwanej grotami mechowskimi. Więcej...

Niedźwiedzia Dolina

Niewielkie rozcięcie krawędzi wysoczyzny gdańskiej na wysokości Wrzeszcza w istocie będ±ce odgałęzieniem bocznym doliny potoku Strzyża. Nazwę sw± zawdzięcza znajduj±cemu się niegdyś u jej wylotu maj±tkowi Bärenwinkel, istniej±cemu tu co najmniej od 1602 roku i drodze biegn±cej jej dnem, której nazwa - Bärenweg też się od niego wywodziła. Więcej...

Osetnik

Niewielka kolonia, niegdyś głównie zwi±zana z poblisk± latarni± morsk± (Stilo) a teraz także o charakterze turystycznym znajduj±ca się w sołectwie Sasino w gminie Choczewo w powiecie wejherowskim. Osetnik położony jest z dala od większych miejscowości niecałe 2 km od brzegu morskiego nad kanałem Chełst, na pograniczu pasa wydm Mierzei Kaszubskiej oraz ł±k i bagien. Osetnik należy do parafii MB Korony Polskiej w Choczewie. Więcej...

Osiedle Staszica

Połać miasta Tczewa położona w jego północno-wschodniej części pomiędzy ulicami Czatkowsk± a Wisł± w s±siedztwie terenów portowo-stoczniowych wykorzystana w przeważaj±cej mierze na zabudowę jednorodzinn±. Na terenie osiedla znajduj± się szkoła podstawowa, przedszkole i kościół. Więcej...

Pachołek

Pachołek to lokalna, leśna kulminacja strefy krawędziowej Wysoczyzny Gdańskiej znajduj±ca się na terytorium Gdańska Oliwy na obrzeżach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, nieopodal mocno zurbanizowanych terenów rozci±gniętych wzdłuż ulic Spacerowej, Czyżewskiego, Starego Rynku Oliwskiego. Więcej...

Połczyno

Dość spora, bo licz±ca 740 mieszkańców i stara wieś sołecka aktualnie w gminie Puck w powiecie puckim. Położona na Kępie Puckiej w niewielkiej odległości na wschód od Pucka przy drodze z Redy do Krokowej. Od roku 2000 w nowej parafii puckiej - św. Faustyny Kowalskiej. Wcześniej w innej, wówczas jedynej, parafii w Pucku pw. św. św. apostołów Piotra i Pawła. Więcej...

Reknica

Niewielki ciek zwany też Czapielsk± Strug± o długości prawie 20 km (ewidencyjnie 16,6 km) w gminach Przywidz i Kolbudy. Prawy dopływ Raduni. Ma swoje źródła na wysoczyźnie żukowsko-przywidzkiej w ci±gu jeziorek znajduj±cych się około 2 km na południowy zachód od Klonowa Dolnego. Ujście do Raduni w Kolbudach. Po drodze przepływa przez jeziora [Klonowo], Głęboczko (Głębokie), Z±brskie (Zamszcz). Więcej...

Strzyża

Strzyża jest gdańskim potokiem, ostatnim dopływem Wisły. Ma swoje źródła w okolicy Kokoszek. Przepływa przez Brętowo, następnie Wrzeszcz i za Nowymi Szkotami po ponad 5 kilometrowym biegu znajduje ujście do Martwej Wisły. Więcej...

Szotland

Dawniej rybacka, położona nad Zatok± Puck± wzdłuż obecnej ulicy Bohaterów Kaszubskich, część Wielkiej Wsi (jednej z miejscowości, która weszła w skład Władysławowa) wydaje się, że powstała w okresie nieco późniejszym niż zasadnicza część wsi. Więcej...

Ś¦wibno

Najbardziej na wschód wysunięta połać Gdańska położona na Wyspie Sobieszewskiej, nad Przekopem Wisły. Do miasta wł±czona w roku 1973, wcześniej wieś sołecka o charakterze rybacko-letniskowym w gminie Sobieszewo. Więcej...

Ś¦więta Struga

Niewielki, licz±cy 19 km długości ciek w powiecie starogardzkim, na Kociewiu Lasackim, na terenie gmin Lubichowo, Osieczna i Osiek. Wypływa z położonego na północny-zachód od Ocypla Jeziora Ś¦więtego i st±d zapewne nazwa potoku. Bywa ona niekiedy używana w postaci tylko Ś¦więta. Więcej...

Wieżyca

Kulminacja Wzgórz Szymbarskich o wysokości 328,67 m n.p.m. będ±ca jednocześnie najwyższym naturalnym wzniesieniem na Niżu Środkowoeuropejskim, czyli od Harzu po Ural. Więcej...

Zapowiednik

Niewielka osada w północnej części Kociewia na lewym brzegu środkowej Wierzycy, w gminie Skarszewy, przynależna do parafii św. Michała Archanioła w Skarszewach. Administracyjnie stanowi część sołectwa B±czek, od którego jest położona w odległości niespełna 1,5 km. Niemiecka nazwa Fersenbruch później Fersenbrück. Więcej...

Ź¬ródło Marii

Śródleśna połać Gdyni należ±ca do Wielkiego Kacka. Niegdyś było to tylko leśne źródełko, zwane Kaiserquelle, co można przetłumaczyć np. jako cesarski zdrój. Więcej...

 
 
   
 
Komisja Turystyki Pieszej
przy Pomorskim Porozumieniu Oddziałów PTTK w Gdańsku
80-826 Gdańsk, ul. Ogarna 72
tel. (58) 301-14-88

   


Wszelkie prawa zastrzezone © 2021 PTTK - Znakowane Szlaki Turystyczne Województwa Pomorskiego

Realizacja: 4mpproject.pl