Start Komunikaty Informacje Szlaki piesze Konkurs Fotogalerie Słowniczek krajoznawczy Wycieczki na weekend Kontakt
 
     
 
 

Regiony szlaków pieszych

Region Gdański
Region Malborsko-Kwidzyński
Region Chojnicki
Region Słupski
 
 

Popularne szlaki piesze

Trójmiejski
Fortyfikacji Nadmorskich
Nadmorski Zatokowy
Nadmorski Bałtycki
Kaszubski
Wyspy Sobieszewskiej
Kartuski
Wzgórz Szymbarskich

Trasy międzynar. i tematyczne

Szlak międzynarodowy E9
Pomorska Bursztynowa Trasa Piesza AMBER
Szlaki dla osób o szczególnych potrzebach

Inne trasy piesze

Sopockie Szlaki Spacerowe
Ścieżki przyrodniczo-leśne
 
 

Inne szlaki

szlaki rowerowe
szlaki konne
 
 

O szlakach

Statystyka szlakowa
Waloryzacja szlaków
Historia szlaków
Plany rozwojowe szlaków
Systemy znakowania
Znakarze
 
 

Konkurs

Bieżące edycje
Prawidłowe odpowiedzi
Laureaci i ranking
Regulamin
 
 

Zobacz na szlakach

km - Nadmorski Zatokowy - Stara druga latarnia w Rozewiu 
 
 

Szlaki piesze

Serwis szlaków turystyki pieszej województwa pomorskiego prezentuje przede wszystkim szlaki znakowane, które są wytyczane i utrzymywane przez PTTK (z uzyskiwanych środków) zgodnie z jednolitymi zasadami zawartymi w instrukcji znakarskiej. Szlaki te w terenie są łatwo rozpoznawalne z uwagi na stosowane od lat w całej Polsce charakterystyczne oznakowanie.

Każdy szlak przebiegający w granicach województwa posiada (lub będzie posiadał) w serwisie swój zestaw stron którego zadaniem jest dostarczyć kompleksowej wiedzy o charakterze ogólnym i praktycznym na jego temat.

Strona podstawowa ma na celu dokonać prezentacji szlaku, zapoznać z nim. Zawiera ona zasadnicze dane o szlaku, jego charakterystykę krajoznawczo-turystyczną, mapkę przebiegu i waloryzację (ocenę walorów i trudności). Na dalszych stronach (podstronach) każdego szlaku można będzie znaleźć szczegółowy przebieg i kilometraż, nastepnie w ewentualnym podziale na odcinki opis przebiegu, zestaw zdjęć oraz informację techniczną.

Ten zestaw uzupełniać będą podstrony, które podają informacje komunikacyjne czy też omawiają genezę powstania i zachodzące zmiany przebiegu. Dopełnieniem materiału stricte szlakowego będą warianty tras, propozycje wycieczek na szlaku i wykaz literatury na temat szlaku i terenu, przez który on biegnie.

Z powyższymi informacjami zostaje skojarzona szczegółowa mapa szlaku lub jego odcinków pochodząca z serwisu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

Autorem tej części serwisu jest: Tadeusz Gruszczyński.

Współpraca przy przygotowaniu opisów przebiegu: Paulina Świerk, Zdzisław Łukowski.

Strony komunikacyjne przygotowuje: Mariusz Józefowicz.

W serwisie wykorzystano zdjęcia autorstwa:

 1. Katarzyny Byks
 2. Wojciecha Dembego
 3. Stefana Gorączki
 4. Agaty Gruszczyńskiej
 5. Elżbiety Gruszczyńskiej
 6. Tadeusza Gruszczyńskiego
 7. Zdzisława Łukowskiego
 8. Andrzeja Michalczyka
 9. Barbary Ornas
 10. Stanisława Strojnego
 11. Elżbiety Świerk
 12. Pauliny Świerk
 13. Filipa Wiedryckiego

Szlaki regionu gdańskiego

  

Region gdański dla znakowanych szlaków turystyki pieszej PTTK to obszar gmin, które niegdyś (do roku 1999) tworzyły województwo gdańskie. Obecnie wchodzą one w skład następujących powiatów województwa pomorskiego. Na północy są to powiaty pucki i wejherowski, bardziej na południe kartuski, tereny Gdyni, Gdańska i Sopotu oraz powiaty gdański i kościerski, oraz zupełnie na południu powiaty tczewski i starogardzki. Pod względem geograficznym występują tu tereny pobrzeży i pojezierza: część Pobrzeża Słowińskiego i Pobrzeże Gdańskie oraz fragmenty Pojezierza Wschodniopomorskiego i Pojezierza Południowo-pomorskiego ze swoimi jednostkami podziałowymi niższego rzędu (mezoregiony).

Szlakami tu występującymi zajmuje się Pomorska Komisja Turystyki Pieszej działająca przy Pomorskim Porozumieniu Oddziałów PTTK w Gdańsku. Ich długość wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1535 km.

Z uwagi na ten podział fizycznogeograficzny a także ze względu na istniejący układ szlaków w całej ich sieci regionalnej oraz powiązania z głównym ośrodkiem regionu można wyróżnić 4 grupy szlaków:

szlaki Pobrzeża. Jest to grupa szlaków obejmująca znakowane trasy przebiegające na północ od Pradoliny Redy - Łeby czyli przede wszystkim na terenie Pobrzeża Kaszubskiego (z wyłączeniem obszaru Trójmiasta) i Mierzei Helskiej. Są to trzy szlaki biegnące wzdłuż brzegu Bałtyku i zatok (Nadmorski Bałtycki, Nadmorski Zatokowy i Swarzewski) oraz złożona także z trzech szlaków (Grot Mechowskich, Puszczy Darżlubskiej, Krawędzią Kepy Puckiej) pętla na Kępie Puckiej;

szlaki Trójmiasta i okolic. Do grupy tej zostały zaliczone wszystkie szlaki znajdujące się na terenie Trójmiasta lub z niego wychodzące oraz rozpoczynające się w jego bezpośrednim sąsiedztwie (5-10 km). Jest to największa ilościowo grupa szlaków, a i obszar przez nie penetrowany jest spory i rozciąga się na znacznej przestrzeni przyległej do Trójmiasta. Stanowią ją: część Pojezierza Kaszubskiego (północna i środkowa), północna część Pojezierza Starogardzkiego oraz Żuławy Gdańskie (zachodnia część Żuław Wiślanych). Występuje tu piętnaście tras o bardzo różnych długościach i specyfice. Sześć szlaków wychodzi z Trójmiasta (jeden z Gdyni, trzy z Sopotu Kamiennego Potoku, jeden z Sopotu i jeden z Gdańska) w różne strony i tym samym w różne części województwa: w kierunku pobrzeży (Wejherowski i Zagórskiej Strugi), w centralną część Pojezierza Kaszubskiego (Kartuski i Wzgórz Szymbarskich), na Kociewie (Skarszewski) i przez Żuławy (Motławski). Osiem szlaków znajduje się na terenie Trójmiasta (Trójmiejski z Łącznikowym, niemal cały Źródła Marii i Do Wieży Kolibkowskiej, trzy całkowicie gdańskie - Wyspy Sobieszewskiej i Fortyfikacji Nadmorskich i Ósmego Widoku oraz jeden wyłącznie gdyński - Kępy Redłowskiej). Jeden prowadzi przez gminy Kolbudy i Pruszcz Gdański, w tym także miejską (Bursztynowy). Także jeden jest na Żuławach Gdańskich (Domów Podcieniowych).

szlaki Pojezierza Kaszubskiego i okolic to grupa obejmująca pozostałe szlaki Pojezierza Kaszubskiego i jego południowych przyległości a więc właściwie całego obszaru jezior kaszubskich. Występują tu dwa długie szlaki biegnące z północy na południe (Kaszubski, Kręgów Kamiennych) oraz jeden krótszy z nimi związany (Wdzydzki) Ich uzupełnieniem ich są: bardzo króciutki łącznik we Wzgórzach Szymbarskich (Podwieżycki) oraz początkowy, na razie samodzielny, odcinek szlaku im. Izydora Gulgowskiego z Wdzydz do Olpucha (odcinek olpuski), który jednakże w zasadzie stanowi szlak następnej grupy;

szlaki Kociewia i Borów Tucholskich. Tu zostały ujęte szlaki występujące na pozostałych terenach regionu, czyli na najbardziej na południe wysuniętej część dawnego województwa gdańskiego, obejmującej Pojezierze Starogardzkie i Bory Tucholskie. Jest to przede wszystkim pięć głównych tras przecinających // ten teren w różnych kierunkach, z których trzy (Kociewski, Dolnej Wisły, Ziemi Tczewskiej im. Romana Klima rozpoczynajacy się w Tczewie. Szlak czwarty, Jezior Kociewskich aktualnie występuje w dwóch częściach: , południowej z Ocypla do Osieka i północnej ze Skarszew do Starogardu Gdańskiego. Z powyższymi trasami powiązany jest w północnej części piąty szlak poprowadzony wzdłuż środkowego i dolnego biegu rzeki - szlak Rzeki Wierzycy. Tę sieć uzupełniają nieco krótsze trasy: w rejonie Kalisk (im. Izydora Gulgowskiego-odcinek kaliski) oraz zupełnie na południu województwa szlak Jański powiązany na zachodnim krańcu z krótkimi wycieczkowymi trasami na zachodzie w okolicy Osieka (Wokół Jeziora Kałębie, Wzdłuż Jeziora Czarnego). Dopełnieniem są występujące w nadwiślańskich lasach w rejonie Opalenia dwa krótkie szlaki Opaleński i Lasów Dębińskich oraz w lasach dębowskich króciuteńki Szlak Małokarczemski..

Miejskie uzupełnienie tych wszystkich tras w regionie stanowi grupa pięciu szlaków na terenie Sopotu, znakowanych wg podobnych zasad jak szlaki piesze PTTK ale z żółtym a nie białym kolorem dominującym (otaczającym kolor szlaku). Są to sopockie szlaki spacerowe.
Ponadto w regionie gdańskim występują inne znakowane trasy turystyczne przeznaczone do odbywania krótkich wycieczek pieszych głównie o charakterze poznawczym i dydaktycznym. Są to ścieżki przyrodnicze leśne i na terenie parków krajobrazowych, ścieżki spacerowe i inne trasy poznawcze.

Nowa grupą szlaków, które stwarzają możliwość uprawiania także czystej turystyki pieszej, są trasy Nordic Walking. Powstało już ich sporo głównie na Pojezierzu Kaszubskim wokół ośrodków turystycznych.
Do uprawiania turystyki pieszej w regionie można też wykorzystywać niektóre wytyczone w terenie trasy rowerowe.

Szlaki Pobrzeża Szlaki Trójmiasta i okolic Szlaki Pojezierza Kaszubskiego Szlaki Kociewia i Borów Tucholskich
Szlak Nadmorski Bałtycki
długość: 55,9 km
Szlak Krawędzią Kępy Puckiej
długość: 33,3 km
Szlak Nadmorski Zatokowy
długość: 54,2 km
Szlak Puszczy Darzlubskiej
długość: 39,4 km
Szlak Swarzewski
długość: 11,7 km
Szlak Grot Mechowskich
długość: 31,5 km
Szlak Motławski
długość: 40,4 km
Szlak Wejherowski
długość: 54,9 km
Szlak Fortyfikacji Nadmorskich
długość: 7,9 km
Szlak Kartuski
długość: 71,0 km
Szlak Skarszewski
długość: 81,6 km
Szlak Wyspy Sobieszewskiej
długość: 14,0 km
Szlak Kępy Redłowskiej
długość: 12,2 km
Szlak Trójmiejski
długość: 47,8 km
Szlak Bursztynowy
długość: 34,6 km
Szlak Ósmego Widoku
długość: 2,1 km
Szlak Do Wieży Kolibkowskiej
długość: 3,0 km
Szlak Zagórskiej Strugi
długość: 57,0 km
Szlak Wzgórz Szymbarskich
długość: 127,1 km
Szlak Domów Podcieniowych
długość: 20,2 km
Szlak Źródła Marii
długość: 10,5 km
Szlak Kaszubski
długość: 139,5 km
Szlak Kręgów Kamiennych
długość: 93,6 km
Szlak Podwieżycki
długość: 2,8 km
Szlak Wdzydzki
długość: 19,8 km
Szlak Jezior Kociewskich - odcinek północny
długość: 38,2 km
Szlak Jezior Kociewskich - odcinek południowy
długość: 32,5 km
Szlak im. Izydora Gulgowskiego - odcinek olpuski
długość: 7,5 km
Szlak im. Izydora Gulgowskiego - odcinek kaliski
długość: 22,4 km
Szlak Wokół Jeziora Kałębie
długość: 11,1 km
Szlak Rzeki Wierzycy
długość: 79,6 km
Szlak Lasów Dębińskich
długość: 8,9 km
Szlak Ziemi Tczewskiej
długość: 73,7 km
Szlak Wzdłuż Jeziora Czarnego
długość: 13,4 km
Szlak Opaleński
długość: 7,5 km
Szlak Kociewski
długość: 80,1 km
Szlak Jański
długość: 20,8 km
Szlak Dolnej Wisły
długość: 76,4 km
Szlak Małokarczemski
długość: 2,2 km

Szlaki regionu malborsko-kwidzyńskiego

Region malborsko-kwidzyński dla znakowanych szlaków turystyki pieszej PTTK to część województwa pomorskiego położona na prawym (wschodnim) brzegu Wisły i niegdyś (przed 1999 rokiem) znajdująca się w województwie elbląskim. Jest to 22 gmin miejskich i wiejskich, obecnie skupionych w czterech powiatach: nowodworskim, malborskim, sztumskim i kwidzyńskim.
Pod względem fizyczno-geograficznym obszar ten stanowią w całości lub w znaczących fragmentach następujące jednostki mezoregionalne: Mierzeja Wiślana, Żuławy Wiślane (środkowa ich część - Żuławy Wielkie), zachodnia część Pojezierza Iławskiego, Dolina Kwidzyńska jako północny fragment Doliny Dolnej Wisły.

Szlakami na tym terenie zajmuje się Międzyoddziałowa Komisja Turystyki Pieszej PTTK z siedzibą w Kwidzynie.

W regionie malborsko-kwidzyńskim, praktycznie na całym jego obszarze, występuje 8 szlaków o łącznej długości 322,7 km, z tym że trzy są bardzo krótkie, a dwa stanowią fragmenty dłuższych szlaków wychodzących poza granice województwa (także w województwie kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim).

Idąc od północy ku południu są to:

 • szlak Jantarowy, biegnący nad Zatoką Gdańską
 • szlak Nadwiślański, poprowadzony prawym (wschodnim) brzegiem Wisły
 • środkowa część szlaku Kopernikowskiego, przecinającego cały ten teren od północnego-wschodu na południe
 • trzy szlaki w lesie Miłosna koło Kwidzyna (w tym Górski i Okrężny)
 • szlak Napoleoński wiodący z Kwidzyna na wschód przez Pojezierze Iławskie
 • i szlak z Gardei nad jezioro Kuchnia

Szczegółowe informacje na temat tych szlaków i MKTP PTTK na stronie www.pttk.elblag.com.pl/mktp/szlaki.htm.

Szlak Jantarowy - długość: 52 km
Mikoszewo (przeprawa promowa) - Jantar - Stegna - Sztutowo - Przebrno - Krynica Morska (przystań żeglugi)
Szlak Nadwiślański - długość: 76 km
Sztum (PKP) - Biała Góra - Mątowy Wielkie -Palczewo - Ostaszewo - Niedżwiedziówka - Żuławki - Mikoszewo (przeprawa promowa)
Szlak Kopernikowski - długość: 118,1 km
Kępki (Nogat) - Myszewo - Malbork - Gościszewo - Biała Góra - Ryjewo - Kwidzyn - leśn. Sadlinki - Kępki (Nogat) - Myszewo - Malbork - Gościszewo - Biała Góra - Ryjewo - Kwidzyn - leśn. Sadlinki - Gardeja (PKP)
Szlak Górski - długość: 12 km
Kwidzyn las Miłosna (ścieżka zdrowia) - Wodopój - Młynarska
Szlak Zielony - długość: 11 km
Kwidzyn las Miłosna (ścieżka zdrowia) - Liwa - szosa grudziądzka - Młynarska
Szlak Okrężny - długość: 5 km
Kwidzyn las Miłosna (ścieżka zdrowia) - Miłosna - ścieżka zdrowia
Szlak Napoleoński - długość: 41,8 km
Kwidzyn (PKP) - Szadowski Młyn - Prabuty - Pałatyki - Jez. Burgale
Szlak Gardeja - Jeziora Kuchnia - długość: 6,8 km
Gardeja - Jezioro Kuchnia

Szlaki regionu chojnickiego

Szlaki regionu chojnickiego to grupa szlaków, które niegdyś znajdowały się na terenie województwa bydgoskiego. W większości powstały z inicjatywy tamtejszych oddziałów PTTK i długi czas były przez nie zawiadywane; w poprzednich latach przez Oddział PTTK Szlak Brdy w Bydgoszczy. Szlaki te w zasadzie obejmują wyłącznie powiat chojnicki i skupiają się w rejonie Chojnic i Jeziora Charzykowskiego oraz na terenie Parku Narodowego Borów Tucholskich. Ten zestaw uzupełniony jest innymi trasami, które towarzyszą ciekom (jak to ma miejsce w przypadku rzeki Brdy, jej kanału czy też rzeki Zbrzycy) i rozpoczynają się na tym obszarze a następnie wychodzą poza niego.

Ogółem w regionie chojnickim występuje 10 szlaków, 8 w całości, a jeden wybiega stąd daleko w obszar województwa kujawsko-pomorskiego.

Długość szlaków (lub występujących tu części) jest bardzo zróżnicowana. Pięć z nich to trasy dość długie - rzędu 40-60 km. Są to szlaki Kaszubski im. Juliana Rydzkowskiego, Rzeki Zbrzycy, Brdy (odcinek pomorski), Zaborski i Strugi Siedmiu Jezior. Jeden - szlak im. Józefa Bruskiego ma około 25 km, pozostałe: Wielkiego Kanału Brdy, im. Jana Karnowskiego, Drzewicz - Jez. Płęsno to szlaki krótkie lub bardzo krótkie względnie wyłącznie łącznikowe (Swornegacie - Jez. Witoczno).

Obecnie (rok 2011) szlaki regionu chojnickiego liczą łącznie prawie 300 km.

Szlak KASZUBSKI im. JULIANA RYDZKOWSKIEGO - długość: 58,8 km
Wiele (PKS) - Kosobudy - Męcikał - leśn. Bachorze - Jarcewo - Chojnice (Brama Człuchowska)
Szlak RZEKI ZBRZYCY - długość 45,4 km
Wiele (PKS) - Lamk - Leśno - Rolbik - Laska - Śluza - Jez. Witoczno (stanica PTTK)
Szlak BRDY - długość 48,8 km
Konarzyny (PKS) - Swornegacie - Drzewicz - Męcikał - Rytel - [Brdyujście]
Szlak STRUGI SIEDMIU JEZIOR - długość 47,9 km
Charzykowy MPK - Chojniczki - Jez. Wlk. Gacno - Jez. Jelenie - Jarcewo - Chojnice (Brama Człuchowska)
Szlak im.JÓZEFA BRUSKIEGO - długość 25,6 km
Swornegacie (PKS) - Styporcz - Stara Rogoźnica - Charzykowy (MPK)
Szlak WIELKIEGO KANAŁU BRDY - długość 15,6 km
Rytel Wieś (PKP) - Uboga - Fojutowo - Legbąd (PKS)
Szlak JANA KARNOWSKIEGO - długość 8,6 km
Charzykowy (MPK) - Stary Młyn - Chojniczki (MPK)
Szlak DRZEWICZ - JEZ. PŁĘSNO - długość 5,0 km
Drzewicz (PKS) - Jez. Płęsno (brzeg wsch.)
Szlak Do stanicy - długość 1,6 km
Swornegacie (PKS) - Jez. Witoczno (stanica PTTK)
Szlak ZABORSKI - długość 42,9 km
Brusy (PKP) - Leśno - Laska - Drzewicz (PKS)

Szlaki regionu słupskiego

Szlaki turystyki pieszej PTTK regionu słupskiego to z grubsza rzecz biorąc szlaki znajdujące się niegdyś na terytorium tej części województwa słupskiego, która znalazła się w województwie pomorskim czyli na obszarze obecnych powiatów słupskiego i bytowskiego powiększona o szlaki powiatów lęborskiego i człuchowskiego. Tutejszymi szlakami zawiaduje Oddział Regionalny PTTK w Słupsku. W regionie tym należy oddzielnie potraktować szlaki nadmorskie czyli znajdujące się na terenie Słowińskiego Parku Narodowego i w sąsiedztwie. Oddzielną grupę stanowią także szlaki lęborskie, do których należy zaliczyć szlaki, które przechodzą przez Lębork i wiele krótkich szlaków podlęborskich.

Grupę szlaków nadmorskich czyli Słowińskiego Parku Narodowego i okolic tworzą: podstawowy i najdłuższy szlak czerwony Nadmorski na odcinku Jarosławiec - Łeba, średniej długości szlak Doliny Łupawy biegnący stąd na południe i dwa sporo krótsze: Słowińców i Pętla Sarbska. Uzupełnia je cały szereg znakowanych tras o charakterze spacerowym i łącznikowym przebiegających w rejonie Łeby i na terenie Parku, powiązanych ze szlakiem głównym. Występują trasy spacerowe: do Jeziora Dołgie Małe, na Wydmę Czołpińską, na Łącką Górę oraz łącznikowe (czarne) w rejonach: Rowów, Gardny Wielkiej, Smołdzińskiego Lasu, Smołdzina, Rąbki, wyrzutni w Rąbce, Jeziora Dołgie Wielkiego i Jeziora Gardno.

W grupie szlaków lęborskich występuje jeden długi (najdłuższy w województwie) zielony szlak Krajobrazów Młodoglacjalnych prowadzący z Łeby przez Lębork do Miastka oraz kilka odgałęzień tego szlaku - szlaków bocznych i jakby wariantów dla tej trasy znajdujących się w rejonie Lęborka. Tu przede wszystkim trzeba wymienić prawie trzydziestokilometrowy szlak Piękna Morenowego Krajobrazu i 5 innych krótkich (5 - 12 km) znakowanych tras. Są to szlaki: Księcia Świętopełka i Karwickie Źródliska biegnące na południowy-zachód od miasta; Wzdłuż Rzeki Kisewy (Błękitnej Krainy Maratonu Ekologicznego), Chocielewski Czapliniec i szlak Starodrzewia Dębowego i Kamienia Diabelskiego Płaskiego na północ i zachód.

Ostatnia i najbardziej rozległa, ale też największa, jest grupa szlaków Słupska, jego okolic i południowej części regionu. Tutaj można znaleźć szlaki mające na swej trasie Słupsk a wyznaczone biegiem tutejszych rzek czyli: Doliny Słupi i Doliny Wieprzy i Studnicy oraz przebiegające na południe i wschód od niego, w rejonie Miastka i Człuchowa. Te ostatnie to: długi 120 kilometrowy szlak Krainy lasów i jezior przemierzający Pojezierze Bytowskie i znajdujące sie na południe od niego trzy też dość długie (50 - 75 km) szlaki: Kormoranów, Doliny Brdy i Południowy. Szlaki słupskie łącznie liczą niemalże 1000 km długości.

Szlaki Nadmorskie Szlaki Lęborskie Szlaki Słupskie
Szlak NADMORSKI - długość 86 km
Jarosławiec - Ustka - Rowy - Czołpino - Łeba
Szlak DOLINY ŁUPAWY - długość 68 km
Gardna Wielka - Damno - Poganice - Łupawa - Czarna Dąbrówka
Szlak SŁOWIŃCÓW - długość 39 km
Gardna Wielka - Smołdzino - Izbica - Żarnowska - Łeba
Szlak PĘTLA SARBSKA - długość 23,8 km
Łeba PKP - jezioro Sarbsko - Łeba
Rowy - Rowy - długość 18 km
Czołpino - szlak Nadmorski - długość 4,5 km
Łeba Stara PTTK- Łeba Star - długość 18 km
Rowy- brzeg morza - długość 0,8 km
Gardna Wielka - szlak Nadmorski - długość 4,5 km
Smołdzino - szlak Nadmorski - długość 4 km
Smołdziński Las - Czołpino - długość 3 km
Jez. Dołgie Wielkie - brzeg morza - długość 1,5 km
Jez. Gardno - brzeg morza - długość 1 km
Rąbka, wyrzutnia - brzeg morza - długość 0,8 km
Rąbka - brzeg morza - długość 1 km
Szlak KRAJOBRAZÓW MŁODOGLACJALNYCH - długość 147,1 km
Łeba PKP - Czarna Dąbrówka - Miastko PKP
Szlak PIĘKNA MORENOWEGO KRAJOBRAZU - długość 29,3 km
Nowa Wieś Lęborska leśnictwo - Lubowidz - Lębork - Małoszyce
Szlak KARWICKIE ŹRÓDLISKA - długość 7,6 km
Unieszynko - Karwickie Źródliska - jezioro Brody
Szlak CHOCIELEWSKI CZAPLINIEC - długość 12,7 km
Redkowice - Chocielewko Górne - Dziechlino
Szlak STARODRZEWIA DĘBOWEGO I KAMIENIA DIABELSKIEGO PŁASKIEGO - długość 7,5 km
Nowa Wieś Lęborska - Kębłowo Nowowiejskie - Kamień Płaski
Szlak WZDŁUŻ RZEKI KISEWY (BKME) - długość 19,5 km
Nowa Wieś Lęborska - Garczegorze - Łebień - Gęś
Szlak KSIĘCIA ŚWIĘTOPEŁKA - długość 5,5 km
Małoszyce - Dziechlino - Krępkowice
Szlak DOLINY SŁUPI - długość 95 km
Ustka - Słupsk - Dębnica Kaszubska - Gałęźnia Mała - Bytów
Szlak DOLINY WIEPRZY I STUDNICY - długość 71 km
Słupsk - Lulemino - Korzybie - Osieczki - Kępice - Miastko
Szlak KRAINY LASÓW I JEZIOR - długość 120 km
Żydowo - Miastko - Reskowo - Bytów - Parchowo - Jasień
Szlak DOLINY BRDY - długość 51 km
Miastko - Nowa Brda - Przechlewo
Szlak KORMORANÓW - długość 75 km
Gwda Mała - Międzybórz - Przechlewo - Babilon
Szlak POŁUDNIOWY - długość 70 km
Lędyczek - Debrzno - Słupia - Człuchów - Stara
 
 
   
 
Komisja Turystyki Pieszej
przy Pomorskim Porozumieniu Oddziałów PTTK w Gdańsku
80-826 Gdańsk, ul. Ogarna 72
tel. (58) 301-14-88

   


Wszelkie prawa zastrzezone © 2024 PTTK - Znakowane Szlaki Turystyczne Województwa Pomorskiego

Realizacja: 4mpproject.pl