Start Komunikaty Informacje Szlaki piesze Konkurs Fotogalerie Słowniczek krajoznawczy Wycieczki na weekend Kontakt
 
     
 
 

Regiony szlaków pieszych

Region Gdański
Region Malborsko-Kwidzyński
Region Chojnicki
Region Słupski
 
 

Popularne szlaki piesze

Trójmiejski
Fortyfikacji Nadmorskich
Nadmorski Zatokowy
Nadmorski Bałtycki
Kaszubski
Wyspy Sobieszewskiej
Kartuski
Wzgórz Szymbarskich

Trasy międzynar. i tematyczne

Szlak międzynarodowy E9
Pomorska Bursztynowa Trasa Piesza AMBER

Inne trasy piesze

Sopockie Szlaki Spacerowe
Ścieżki przyrodniczo-leśne
 
 

Inne szlaki

szlaki rowerowe
szlaki konne
 
 

O szlakach

Statystyka szlakowa
Waloryzacja szlaków
Historia szlaków
Plany rozwojowe szlaków
Systemy znakowania
Znakarze
 
 

Konkurs

Bieżące edycje
Prawidłowe odpowiedzi
Laureaci i ranking
Regulamin
 
 

Zobacz na szlakach

km 37,2 Zagórskiej Strugi - Pomnikowy modrzew koło leśniczówki w Zbychowie 
 
 

Szlak DO WIEŻY KOLIBKOWSKIEJ

Szlak Kępy Redłowskiej
Gdynia Mały Kack (Bukowino) - Gdynia Orłowo (molo)
kolor żółty
długość 5 km

   

Szlak Do Wieży Kolibkowskiej
Sopot Kamienny Potok (SKM) - Gdynia Kolibki
kolor czarny
długość 3 km

 

Dwa niedługie szlaki w zasadzie niemal w całości na terenie Gdyni krążące wokół wieży kolibkowskiej ulokowanej na skraju wysoczyzny na wysokości ok. 85 n.p.m. blisko granicy z Sopotem. Obiekt ten, ściśle rzecz biorąc żelbetowa wieża telefonii komórkowej z nadajnikami PTK Centertel, to dla turystyki atrakcyjny punkt widokowy. Na wieży, 28 m ponad okolicznym terenem, została umieszczona ogólnie dostępna platforma widokowa. Z platformy - rozległy widok na okolicę: morze, lasy i bliskie zabudowania. Można z niej korzystać w określonych porach dnia i roku.

Nad to widoczne morze zaprowadza jeden ze szlaków (Kępy Redłowskiej), bowiem przez Kolibki dochodzi on do orłowskiej plaży a potem mola. Wcześniej dociera on do wieży od zachodu  z pogranicza Małego Kacka i nowego Bernadowa czyli niegdysiejszej Bukowiny.
Dojście do wieży od południa z terenu Sopotu a dokładnie z Kamiennego Potoku umożliwia drugi szlak (Do Wieży Kolibkowskiej) czarny, który również później dochodzi do Kolibek, ale inną trasą - schodzącym z wysoczyzny leśnym jarem.
W Kolibkach - na terenie fragmentu dawnego majątku zabytkowe pozostałości: dwór, wozownia, park z okazami drzew.

  

Oba szlaki to w zasadzie trasy spacerowe pozwalające na odbywanie w różnych kombinacjach krótkich miejskich wycieczek w okolicach kolibkowskiej wieży, oczywiście głównie w celu wejścia na nią. Liczbę takich  możliwości zwiększa ponadto pobliski szlak Wejherowski, od którego do wieży prowadzi też szlak dojściowy.
Szlak Do Wieży Kolibkowskiej jest najkrótszym dojściem do wieży zarówno z Sopotu jak i z Gdyni.
Szlak Kępy Redłowskiej w dalszym etapie, zgodnie z deklaracją zawartą w nazwie powiedzie przez Kępę Redłowską.
Fragmenty obu szlaków na odcinku od mola w Orłowie do Kamiennego Potoku wchodzą w skład tworzonego szlaku Bursztynowego. Stąd występujące na niektórych drogowskazach  oznaczenie AMBER.
Szlak Do Wieży Kolibkowskiej w Kamiennym Potoku spotyka się ze szlakami: Wejherowskim, Kartuskim i Skarszewskim. Ostatni z nich będzie wykorzystany do dalszej trasy szlaku Bursztynowego.
Oba szlaki niemal w całości nadają się dla turystyki rowerowej za wyjątkiem części odcinka szlaku żółtego między wieżą  a ulicą Spółdzielczą.

Przebieg i kilometraż

Szlak KĘPY REDŁOWSKIEJ
GDYNIA Mały Kack (Bukowino) - GDYNIA Orłowo (molo)
kolor żółty
długość 5 km

KILOMETRAŻ SZLAKU
GDYNIA Mały Kack (Bukowino), Wielkopolska/Spokojna0,0 5,0
GDYNIA Mały Kack, Spółdzielcza1,0
 4,0
GDYNIA Kolibki, wieża widokowa2,3
 2,7
GDYNIA Kolibki, ruiny schronu artyl. z okresu II wojny światowej3,0 2,0
GDYNIA Kolibki, Aleja Zwycięstwa3,6 1,4
GDYNIA Orłowo plaża4,3
 0,7
GDYNIA Orłowo, molo5,0
 1,0

Szlak DO WIEŻY KOLIBKOWSKIEJ
SOPOT Kamienny Potok (SKM) - GDYNIA Kolibki
kolor czarny
długość 3 km

KILOMETRAŻ SZLAKU
SOPOT Kamienny Potok, przystanek SKM - węzeł szlaków0,0 3,0
SOPOT Kamienny Potok, Staw Mazowiecki0,8 2,2
GDYNIA Kolibki, wieża widokowa2,0
 1,0
GDYNIA Kolibki, Al. Zwycięstwa3,0
 0,0

Opis przebiegu

Kępy Redłowskiej

Swój bieg szlak rozpoczyna w Małym Kacku na skrzyżowania ul. Wielkopolskiej i Spokojnej (km 0,0) przy stacji benzynowej (w pobliżu przystanków ZKM „Lidzka” i łączącego je przejścia podziemnego pod ul. Wielkopolską). Miejsce to można przypisać do połaci miasta o zapomnianej już chyba nazwie Bukowino. Pierwszych kilkaset metrów szlak podąża ul. Spokojną w kierunku południowo-wschodnim, przechodząc obok cmentarza komunalnego.
Po dojściu w pobliże skraju lasu ulica staje się drogą gruntową, która doprowadza do skrzyżowania dróg na niewielkiej polanie, z charakterystyczną trawiastą „wysepką”. W pozostałej części polanka wykorzystywana jest do składowania drewna. Szlak skręca tu w lewo i kieruje się na zachód już ul. Spółdzielczą (km 1,0), która później doprowadzi nas do wieży telefonii komórkowej w Kolibkach. Jednak najpierw po drodze grupa dorodnych buków, a dalej liczne działki rozlokowane po obu stronach drogi. W połowie tego odcinka, na skrzyżowaniu dróg leśnych, szlak ponownie skręca pod kątem prostym – tym razem w prawo. Gdy w zasięgu wzroku pojawia się wspomniana wieża, z prawej strony (od południa) dochodzi ścieżka wiodąca od czerwonego szlaku Wejherowskiego oznakowana czerwonymi trójkątami jako szlak dojściowy do bliskiej już wieży - punktu widokowego. Ostatnie 300 m do niej (km 2,3) są wspólne dla obu szlaków zatem oznakowane podwójnie. Przy wieży pojawiają się czarne znaki nowego krótkiego szlaku Do Wieży Kolibkowskiej wiodącego od węzła szlaków w Sopocie Kamiennym Potoku (SKM) do Kolibek (przystanek ZKM w al. Zwycięstwa). Od wieży widokowej usadowionej na górującym nad otoczeniem wypłaszczeniu (80-85 m n.p.m.) - konsekwencja położenia blisko rozczłonkowanej krawędzi wysoczyzny - żółte znaki dalej prowadzą drogą na zachód przez teren zrazu otwarty potem pokryty zaroślami i laskami. Po ok. 0,7 km szlak dochodzi do miejsca widokowego z pozostałościami niemieckiego stanowiska obrony przeciwlotniczej z czasów II wojny światowej (km 3,0). Ponad zachowanym żelbetowym schronem załogi baterii roztacza się widok w kierunku Sopotu i Gdańska – od sopockiego molo po gdańskie plaże i porty. Jest to też teren dawnego toru motocrossowego, obecnie chętnie wykorzystywany przez amatorów samochodów terenowych i quadów (uwaga na koleiny zwłaszcza po opadach deszczu i podczas roztopów). Od schronu szlak przez las wąską drogą a potem mało czytelną ścieżką schodzi do jego skraju. Tu skręca w lewo na północ i najpierw drogą gruntową doprowadza do budynków Spółdzielni Inwalidów „Wybrzeże”, potem wzdłuż nich drogą z betonowych płyt, a dalej już asfaltową ulicą Spółdzielczą wiedzie do al. Zwycięstwa.  Wcześniej w rejonie pola minigolfowego (Golf Park Gdynia) z lewej dołącza jeszcze znany już czarny szlak (od wieży biegnący jarem ul. Spółdzielczej) i teraz oba przechodzą pod torami a po 100 m osiągają aleję Zwycięstwa (km 3,6). Dalej już tylko żółte znaki szlaku Kępy Redłowskiej wprowadzają przez bramę na teren znajdującego się po drugiej stronie ulicy zespołu dworsko-pałacowego Kolibki. Pokonuje go wykorzystując brukowaną drogą, mając po lewej stronie stajnię i pałac, a po prawej rozległy teren rekreacyjny i park z ciekawym drzewostanem (m.in. z pomnikowym jesionem oraz grotą i dębem Marysieńki). Po wyjściu za ogrodzenie szlak skręca w lewo i dochodzi do Potoku Kolibkowskiego, wzdłuż którego prowadzi droga gruntowa aż do samej plaży - wejście nr 18 (km 4,3). Tutaj rozległy widok na Zatokę Gdańską i jej miejskie otoczenie. Tu szlak skręca na północ i po krótkim odcinku wiodącym piaszczystą plażą (latem funkcjonuje tu Scena Letnia) opuszcza ją wejściem nr 17 kierując się pod górę drogą gruntową do ul. Plażowej. Dalej już rozległą Promenadą Królowej Marysieńki (pomnik z postacią ks. prałata St. Zawackiego i kamień z tablicą upamiętniającą śmierć nad Gdynią gen. Gustawa Orlicz-Dreszera) dochodzi do sezonowego przystanku ZKM i swego obecnego końca (km 5.0). W pobliżu liczne atrakcje turystyczne: molo, przystań rybacka, Domek Żeromskiego, klif orłowski.  (bw, tg)

Do Wieży Kolibkowskiej

Czarny szlak Do Wieży Kolibkowskiej rozpoczyna się w Sopocie Kamiennym Potoku przy przystanku SKM – po zachodniej stronie torów (km 0,0). Tutaj rozpoczynają się także trzy inne szlaki kolorów: czerwonego, niebieskiego i zielonego (Wejherowski, Kartuski i Skarszewski). Szlak czarny biegnie początkowo ul. Łowicką (razem z czerwonymi znakami szlaku Wejherowskiego i niebieskimi – szlaku Kartuskiego), ale już po 150 m odchodzi w prawo w ul. Mazowiecką, która doprowadza go do Swelini stanowiącej granicę między Sopotem a Gdynią. Wcześniej na trasie ostry zakręt w kierunku północnym i gruntowa droga – alejka w szpalerze drzew zakończona niewielkim Stawem Mazowieckim (po lewej stronie). Zaraz za mostem (km 0,8) szlak dochodzi do ul. Bernadowskiej i udaje się nią w prawo, mija nową zabudowę mieszkalną (po prawej stronie) i jeszcze kilka domów jednorodzinnych, po czym skręca ostro w lewo w drogę gruntową. Teraz prowadzi przez las w kierunku północno-zachodnim i zachodnim, potem na rozdrożu podąża w kierunku północnym. Ta kręta droga po około 400 m doprowadza do widocznej już od dłuższego czasu ponad lasem wieży telefonii komórkowej z platformą widokową (km 2,0). Przy wieży szlak krzyżuje się z oznaczonym na żółto szlakiem Kępy Redłowskiej biegnącym z Małego Kacka do Orłowa (od zachodu dochodzi też znakowane czerwonymi trójkątami dojście od szlaku Wejherowskiego). Teraz czarne znaki kierują w prawo, w leśny jar (ul. Spółdzielcza), który sprowadza w dół - do al. Zwycięstwa. Po ok. 400 m szlak  mija zabudowania, których historia powiązana jest z pobliskim stanowiskiem niemieckiej baterii artylerii przeciwlotniczej pochodzącym z okresu II wojny światowej. Od skraju lasu asfaltową drogą dochodzi do ogrodzonego pola mini-golfa (Golf Park Gdynia), za którym skręca w lewo. Dalej (wraz z żółtymi znakami szlaku Kępy Redłowskiej) po skręcie w prawo tuż za wiaduktami pod torami kolejowymi dociera do al. Zwycięstwa. Niedaleko na przystanku ZKM „Kolibki” szlak czarny kończy się (km 3,0) a żółty biegnie dalej przez teren kolibkowskiego zespołu pałacowo-parkowego do molo przy orłowskiej plaży.  (bw, tg)


Komunikaty i Informacje


  Fotogaleria

  Kępy Redłowskiej Do Wieży Kolibkowskiej

  Historia szlaku

  Oba szlaki czyli żółty Kępy Redłowskiej i czarny Do Wieży Kolibkowskiej zostały wytyczone w roku 2011 w ramach nowej organizacji znakowanych dróg dojściowych do punktu widokowego w Kolibkach. Inicjatorem poszerzenia wachlarza dojść do kolibkowskiej wieży były władze miasta Gdyni. W ramach tej akcji oprócz wyznakowania tych dwóch szlaków zostały jeszcze ustawione w wielu miejscach drogowskazy i tablice ułatwiające orientację w terenie.

  Poprowadzenie nowych znakowanych tras w tym rejonie  było okazją do zrealizowania fragmentu wcześniejszego zamysłu, jakim jest utworzenie na Pomorzu, w rejonie Trójmiasta i okolicy, szlaku Bursztynowego mającego biec na odcinku od Gdyni do Pruszcza Gdańskiego.


   
   
     
   
  Komisja Turystyki Pieszej
  przy Pomorskim Porozumieniu Oddziałów PTTK w Gdańsku
  80-826 Gdańsk, ul. Ogarna 72
  tel. (58) 301-14-88

     


  Wszelkie prawa zastrzezone © 2021 PTTK - Znakowane Szlaki Turystyczne Województwa Pomorskiego

  Realizacja: 4mpproject.pl