Start Komunikaty Informacje Szlaki piesze Konkurs Fotogalerie Słowniczek krajoznawczy Wycieczki na weekend Kontakt
 
     
 
 

Regiony szlaków pieszych

Region Gdański
Region Malborsko-Kwidzyński
Region Chojnicki
Region Słupski
 
 

Popularne szlaki piesze

Trójmiejski
Fortyfikacji Nadmorskich
Nadmorski Zatokowy
Nadmorski Bałtycki
Kaszubski
Wyspy Sobieszewskiej
Kartuski
Wzgórz Szymbarskich

Trasy międzynar. i tematyczne

Szlak międzynarodowy E9
Pomorska Bursztynowa Trasa Piesza AMBER
Szlaki dla osób o szczególnych potrzebach

Inne trasy piesze

Sopockie Szlaki Spacerowe
Ścieżki przyrodniczo-leśne
 
 

Inne szlaki

szlaki rowerowe
szlaki konne
 
 

O szlakach

Statystyka szlakowa
Waloryzacja szlaków
Historia szlaków
Plany rozwojowe szlaków
Systemy znakowania
Znakarze
 
 

Konkurs

Bieżące edycje
Prawidłowe odpowiedzi
Laureaci i ranking
Regulamin
 
 

Zobacz na szlakach

km 105,4 Kaszubski - Widok na północną część jez. Garczyn 
 
 

Szlak JAŃSKI

Szlak Jański
Smętowo Graniczne - Osiek
kolor czarny
długość 20,8 km

   

Szlak przemierzający południową, ale znajdującą się jeszcze w województwie pomorskim, część Kociewia. Przebiega on w południowo-wschodniej części powiatu starogardzkiego w gminach: Smętowo Graniczne, Osiek i Skórcz a łączy ze sobą siedziby tych dwóch pierwszych gmin.

  

W trasie szlaku generalnie można wyróżnić dwie partie: wschodnią prowadzącą otwartym, lekko pofalowanym terenem Wysoczyzny Skórczańsko-Smętowskiej i zachodnią, leśną wykorzystującą wschodni skraj Borów Tucholskich okraszony podwójnym zbiornikiem Jeziora Czarnego i leżącym tuż obok jeziorem Tuszynek. Las ten bywał niegdyś nazywany Puszczą Osiecką. Na granicy tych obszarów znajdują się Janie, najważniejsze miejscowości na trasie szlaku, znane w związku z postacią Jana z Jani – wojewody pomorskiego i współzałożyciela Związku Pruskiego. Z trzech istniejących obecnie Jani szlak odwiedza Kościelną Janię z zabytkowym kościołem i Stara Janię, gdzie Jan z Jani został upamiętniony obeliskiem. Właśnie od tych miejscowości - Jani - wziął swą nazwę szlak. Przemierzany przez szlak niemal wskroś, końcowy Osiek jest ciekawy ze względu na swoją tradycyjną zabudowę i jeszcze nieco puszczański charakter.

Szlak spaja na południu dwie grupy szlaków kociewskich: te znajdujące się na lewym brzegu Wisły i te, które wykorzystują kociewską cześć Borów. Na początku szlaku w Smętowie połączenie ze szlakiem zielonym Ziemi Tczewskiej. W Osieku spotkanie ze szlakiem: czerwonym Jezior Kociewskich, niebieskim Wokół Jeziora Kałębie i zielonym Wzdłuż Jeziora Czarnego. Na ten ostatni natrafia się także na przesmyku Jeziora Czarnego; stąd inna możliwość dotarcia do Osieka - przeciwległym brzegiem jeziora. Trasa łatwa, także jako rowerowa, choć z uwagi na skomunikowanie dość trudno dostępna.

  


Przebieg i kilometraż

 SMĘTOWO GRANICZNE, PKP/PKS
 0,0 20,8
 SMĘTOWO GRANICZNE, tory kolejowe (wiadukt) 0,5 20,3
 SMĘTOWO GRANICZNE WYBUDOWANIE, rozdroże 1,7 19,1
 BOBROWIEC, skrzyżowanie 4,0 16,8
 BOBROWIEC, wybudowania, droga z Kopytkowa 5,1 15,7
 KORNATKA, autostrada (A1) 6,1 14,7
 KOŚCIELNA JANIA, wybudowania, lasek 7,5 13,3
 KOŚCIELNA JANIA, kościół 9,0 11,8
 STARA JANIA, szosa (dr. nr 231) 10,0 10,8
 skrzyż. leśne, droga do Markocina 11,8 9,0
 skrzyż. leśne, droga do Markocina i ze St. Jani 13,0 7,8
 skrzyż. leśne, droga do Cisowej Góry 14,3 6,7
 MARKOCIN, skrzyż. 15,4 5,4
 Markocin las, skrzyż. 15,9 4,9
 Jez. Czarne, przesmyk, droga
 17,5 3,2
 Jez. Czarne, międzyjezierze, rozdroże 18,2 2,6
 OSIEK, droga nr 214 20,0 0,8
 OSIEK, kościół 20,8 0,0

Opis przebiegu

Od stacji kolejowej Smętowo w Smętowie Granicznym (km 0,0) km [-] Jański - Stacja kolejowa Smętowo w Smętowie Granicznym, szlak biegnie na południe ulicą Dworcową wzdłuż torów, mijając po drodze tuż przy torach z prawej południową wieżę ciśnień a potem Urząd Gminy w rejonie skrzyżowania z ulicą Kociewską. Na początkowym odcinku towarzyszy mu szlak Ziemi Tczewskiej, przechodzący obok stacji kolejowej po dojściu od północy z tczewa, a obok Urzędu Gminy udający się na wschód. Po dojściu do ulicy Gdańskiej szlak czarny skręca w prawo, dociera do wiaduktu kolejowego i przechodzi pod torami (km 0,5), aby po chwili na ulicy Starogardzkiej ponownie skręcić w prawo. Z lewej strony w niewielkim oddaleniu widać neogotycki kościół, dawniej ewangelicki, obecnie katolicki pod wezwaniem Ciała i Krwi Pańskiej km [-] Jański - Widok na kościół poewangelicki z zakrętu ulicy Gdańskiej/Starogardzkiej w Smętowie Granicznym,km [-] Jański - Kościół p.w. Ciała i Krwi Pańskiej w Smętowie Granicznym. Teraz z ulicy Starogardzkiej szlak udaje się w lewo ulicą Kolejową, która prowadzi wzdłuż dawnych budynków kolejowych. Drogą tą po ok. 1 km szlak dociera do widocznej w dali grupy zabudowań - Smętowo Wybudowania. Mija je i dalej idąc prosto ul. Wybudowanie dochodzi do skrzyżowania z szosą prowadzącą do miejscowości Bobrowiec. Wchodzi na tę drogę, skręca w lewo i po ok. 1,4 km dochodzi do zabudowań wsi Bobrowiec. Teraz szlak skręca w lewo, dochodzi do centrum wsi (km 4,0) a na skrzyżowaniu skręca w prawo i biegnie drogą w kierunku zachodnim . Na końcu wsi na rozwidleniu skręca w prawo i tym samym wychodzi na drogę z Kopytkowa (km 5,1). Schodzi drogą w dół w dolinę Janki do widocznych z dala: wiaduktu autostrady A1 nad drogą i mostu tej trasy nad rzeką. Przechodzi pod wiaduktem w Kornatce (km 6,1) i biegnie dalej doliną rzeki Janki w kierunku południowo-zachodnim. Po minięciu zagajnika (km 7,5) szlak, idąc wśród pojedynczych zabudowań Kościelnej Jani, pozwala dostrzec zabudowania samej wsi z bryłą kościoła wybudowanego w 1622 r. Wkrótce szlak mija plebanię km [-] Jański - Budynek plebanii w Kościelnej Jani, ceglany kościół (km 9,0) z masywną wieżą (co by wskazywało na jej wcześniejsze pochodzenie) km [-] Jański - Kościół p.w. Trójcy Świętej w Kościelnej Jani, cmentarzyk przykościelny z kaplicą. Po przejściu tej wsi znaki doprowadzają do wiaduktu nieczynnej kolei Smętowo - Skórcz. Po pokonaniu mostem rzeki Janki szlak wchodzi do wsi Stara Jania. W centrum wsi przy skrzyżowaniu dróg (km 9,9) ustawiono pamiątkowy obelisk poświęcony Janowi z Jani - twórcy Związku Pruskiego i przywódcy wojsk powstańczych w wojnie 13-letniej przeciw Krzyżakom km [-] Jański - Tablica upamiętniająca Jana z Jani w Starej Jani. Nieopodal znajduje się zabytkowy dwór z przełomu XIX i XX w. z zaniedbanym parkiem. Przy obelisku szlak przekracza szosę i skręca w prawo. Na skraju lasu, ponownie przekracza most na Jance i dalej prowadzi brzegiem lasu. Na najbliższym rozdrożu idzie w prawo drogą wiodącą w kierunku leśniczówki Czarne. Po 1,2 km na skrzyżowaniu dróg leśnych (km 11,7) szlak skręca w lewo i udaje się drogą do Markocina. Teraz tym szerokim leśnym traktem będzie prowadzić przez najbliższe kilometry. Na rozdrożu, 1,3 km dalej, szlak pójdzie w prawo a za następne 1,3 km na kolejnym rozdrożu - w lewo. Ta droga po 1,1 km zataczając duży łuk w lewo doprowadzi do Markocina, gdzie na skrzyżowaniu (km 15,3) szlak skręci w prawo. Wkrótce opuści polanę, na której znajduje się wieś i już w lesie wyjdzie na drogę prostopadłą, wiodącą w kierunku leśniczówki Cisowa Góra. Drogą tą prowadzi zielony szlak Wzdłuż Jeziora Czarnego. Szlak Jański pójdzie nią w prawo. Teraz już oba szlaki po 300 m będąc już bardzo blisko Jeziora Czarnego skręcą w lewo, by udać się na przesmyk przedzielający obie części, północną i południową, tego jeziora . Znaki poprowadzą obok miejsca wypoczynkowego i wzdłuż brzegu rozczłonkowanego tu południowego akwenu jeziora km [-] Jański - Jezioro Czarne. Na przesmyku (km 17,5) szlaki wychodzą na główniejszą drogę i udaje się nią na północ a następnie tak jak i ona na zachód. Wkrótce dochodzą do rozdroża (km 18,2), gdzie się rozdzielają. Zielony idzie na północ dalej brzegiem Jeziora Czarnego północnego a czarny natomiast w lewo i w pobliżu jeziora Tuszynek km [-] Jański - Jezioro Tuszynek dociera do szerokiego leśnego gościńca ze Skórcza do Osieka. Wykorzysta go dla swej dalszej trasy przez około 1,5 km idąc na południe do Osieka. Trakt ten kończy się już jako polna ulica (Leśna) na skraju wsi. Za szosą - drogą wojewódzką nr 214 (km 20,0) przechodzi on w asfaltową ulicę Powstańców Kociewskich w zasadzie stanowiącą główną oś Osieka, wzdłuż której skupiło się większość jego zabudowy, w tym wiele tradycyjnych domów, starych, drewnianych o zabytkowym charakterze km [-] Jański - Osiek, km [-] Jański - Osiek,. I to jest ostatni odcinek szlaku z zakończeniem na skrzyżowaniu przy kościele (km 20,8), gdzie można napotkać też inne szlaki: wcześniej poznany zielony Wzdłuż Jeziora Czarnego oraz czerwony Jezior Kociewskich (odcinek południowy) i niebieski Wokół Jeziora Kałębie.


Szczegółowe mapy

Do pobrania ślady szlaku: KML oraz GPX

Szczegółowa trasa szlaku na mapie turystycznej (mapa-turystyczna.pl)


Komunikaty i informacje


Fotogaleria

Szlak Jański

Historia szlaku

Początków szlaku Jańskiego należy szukać w latach 1993 - 1994, gdy z impulsu ówczesnych władz gminy Osiek zaprojektowano zespół czterech szlaków pieszych na terenie gminy Osiek. Jednym z nich, później zrealizowanym, był rozpoczynający i kończący się w Osieku szlak Wokół Jeziora Czarnego o charakterze spacerowej pętli. Po kilku latach, gdy nastąpiła rozbudowa południowej części szlaków Kociewia, trasa ta została podzielona na dwie. Część zachodnia, najpierw krótko była samodzielna, a następnie została przedłużona w kierunku wschodnim do Starej Jani i dalej Smętowa Granicznego, stając się tym samym szlakiem Jańskim.

W roku 2018 wprowadzono niewielkie zmiany trasy szlaku koło Bobrowca.


Informacje techniczne

oznaczenie kodowe szlakuPM-1530-s
ranga szlakulokalny
położenie administracyjne szlaku gminy Smętowo Graniczne, Skórcz, Osiek
położenie turystyczne szlaku szlaki regionu gdańskiego
grupa szlaków Kociewia i Borów Tucholskich
administrator terenów leśnych szlaku  Nadleśnictwo Lubichowo, Leśnictwo: Cisowa Góra
jedn. org. PTTK nadzorująca szlak / opiekun Pomorskie Porozumienie Oddziałów PTTK w Gdańsku
Oddział Regionalny PTTK Gdańsk, ul. Ogarna 72
tel. 58 3011488 - Pomorska Komisja Turystyki Pieszej
ostatnie odnowienie szlaku2022
wyposażenie szlaku w znaki informacyjne drogowskazy: Smętowo Gr. (2022), Stara Jania, Jez. Czarne 1, Jez. Czarne 2, Osiek
tablice: Smętowo Gr. (2022), Osiek
dokumentacja szlaku projekt szlaku z 2009r.
ostatnie zmiany przebiegu 2018: zmiana w rejonie wybudowań Smętowa i Bobrowca
projektowane zmiany przebiegu  
inne  Szczegółowy przebieg: www.mapa-turystyczna.pl

 
 
   
 
Komisja Turystyki Pieszej
przy Pomorskim Porozumieniu Oddziałów PTTK w Gdańsku
80-826 Gdańsk, ul. Ogarna 72
tel. (58) 301-14-88

   


Wszelkie prawa zastrzezone © 2023 PTTK - Znakowane Szlaki Turystyczne Województwa Pomorskiego

Realizacja: 4mpproject.pl