Start Komunikaty Informacje Szlaki piesze Konkurs Fotogalerie Słowniczek krajoznawczy Wycieczki na weekend Kontakt
 
     
 
 

Regiony szlaków pieszych

Region Gdański
Region Malborsko-Kwidzyński
Region Chojnicki
Region Słupski
 
 

Popularne szlaki piesze

Trójmiejski
Fortyfikacji Nadmorskich
Nadmorski Zatokowy
Nadmorski Bałtycki
Kaszubski
Wyspy Sobieszewskiej
Kartuski
Wzgórz Szymbarskich

Trasy międzynar. i tematyczne

Szlak międzynarodowy E9
Pomorska Bursztynowa Trasa Piesza AMBER

Inne trasy piesze

Sopockie Szlaki Spacerowe
Ścieżki przyrodniczo-leśne
 
 

Inne szlaki

szlaki rowerowe
szlaki konne
 
 

O szlakach

Statystyka szlakowa
Waloryzacja szlaków
Historia szlaków
Plany rozwojowe szlaków
Systemy znakowania
Znakarze
 
 

Konkurs

Bieżące edycje
Prawidłowe odpowiedzi
Laureaci i ranking
Regulamin
 
 

Zobacz na szlakach

km   -  
 
 

Szlak JEZIOR KOCIEWSKICH - odcinek północny

Szlak Jezior Kociewskich - odcinek północny
Skarszewy - Starogard Gdański
kolor czerwony
długość 38,3 km

   

Aktualnie samodzielny, północny fragment szlaku Jezior Kociewskich. Szlak ten ma docelowo przeciąć z północy na południe całe Kociewie. Na trasie tego odcinka znajduje się północno-zachodnia część Pojezierza Starogardzkiego i większość najbardziej znanych jezior tu występujących. Spośród dziewięciu większych jezior, do których dociera lub w pobliżu których przebiega szlak, na wyróżnienie zasługują: otoczone żywicznymi, sosnowymi zagajnikami Wielkie Borówno, owiane legendami Rokitki i położone w Lesie Szpęgawskim - Zduńskie. Szlak zaczyna się w Skarszewach, niedużym kociewskim miasteczku szczycącym się jednakże długą i ciekawą historią.

  

Początkowy odcinek prowadzi wzdłuż Wietcisy, nad którą właśnie jest ono ulokowane. W połowie trasy malowniczy kościołek w Obozinie, posiadający także bogate wyposażenie. W Szpęgawsku dobrze utrzymane i wykorzystywane dawne zabudowania dworskie; niegdysiejszy dwór także znaleźć można w Rywałdzie. Końcowy odcinek szlaku przebiega w północno-wschodniej części Starogardu Gdańskiego i jego okolicy. Tu trzeba wspomnieć występujące na trasie szlaku: leśniczówkę Kochanki, starogardzką stadninę koni i zabudowania pod nazwą Kochanka.

  

Niezbyt trudna i stosunkowo dobrze dostępna trasa, nadająca się też w dużej części dla turystyki rowerowej. Posiada połączenia w Skarszewach ze szlakiem Skarszewskim, pod Skarszewami, koło leśniczówki Kochanki oraz w samym Starogardzie Gdańskim ze szlakiem Rzeki Wierzycy, w rejonie Zdun i Szpęgawska oraz także (i to sporym odcinku) w Starogardzie Gdańskim ze szlakiem Kociewskim. Układ szlaku i jego wielokrotne powiązania z innymi szlakami pozwalają na wykorzystanie ich tras do odbywania bardzo różnych wycieczek i dłuższych spacerów w okolicach Starogardu Gdańskiego i brzegami jezior Szpęgawskiego oraz Zduńskiego.

Ponieważ szlak na wielu odcinkach biegnie brzegami jezior mogą wystąpić okresowe utrudnienia związane z podniesieniem się w nich wód i zalaniem ścieżek lub dróg nadjeziornych.

Przebieg i kilometraż

KILOMETRAŻ SZLAKU
SKARSZEWY, dawna stacja kolejowa - PKS0,0 38,1
SKARSZEWY, ul. Kościerska0,8 37,3
Wietcisa, mostek1,6 36,5
Wielkie Borówno2,7 35,4
Małe Borówno, brzeg południowy5,3 32,8
Rokitki, brzeg północny, ciek6,5 31,6
osada leśna OBOZIN7,7 30,4
OBOZIN, droga do Jastrzębia10,0 28,1
Jezioro Godziszewskie, zakręt11,4 26,7
szosa Gdańsk - Starogard Gd.12,0 26,1
TRZCIŃSK, jeziorko13,3 24,8
ŻYGOWICE, dawna leśniczówka14,5 23,6
Jezioro Żygowickie, brzeg wschodni14,8 23,3
droga Boroszewo - Ciecholewy17,3 20,8
Jezioro Zduńskie, brzeg północny, mostek17,7 20,5
Jezioro Szpęgawskie, droga Ciecholewy - Zduny21,1 16,9
SZPĘGAWSK, szosa23,0 15,1
SZPĘGAWSK, dwór 23,714,4
Jezioro Rywałdzkie, brzeg wschodni 25,1 13,0
RYWAŁD 26,112,0
KOLINCZ, wybudowanie 28,010,1
KOLINCZ, kapliczka 29,58,6
Leśnictwo KOCHANKI 31,17,0
STAROGARD GD., stadnina, szosa
32,8
5,3
STAROGARD GD., Kochanki, skrzyżowanie
34,3
3,8
STAROGARD GD., ul. Wiosenna
35,6
2,5
STAROGARD GD., stacja kolejowa 37,4
0,7
STAROGARD GD., pomnik harcerzy
38,1
0,0

Opis przebiegu

Szlak rozpoczyna się na przed dawną stacja kolejową w Skarszewach , gdzie znajduje się też przystanek PKS (km 0,0). Tutaj można znaleźć też końcowe znaki szlaku zielonego Skarszewskiego. Szlak czerwony prowadzi stąd w prawo na południe ulicą Dworcową do pierwszej przecznicy, którą jest ul. Mickiewicza (też Grobla Mickiewicza). Tu skręca w lewo i idzie w dół nad Wietcisę. Nie dociera jednak do niej, bowiem wcześniej odchodzi w prawo ul. Sobieskiego. Ulica ta łukami w prawo i w lewo, wzdłuż rzeki doprowadza do szosy kościerskiej (droga nr 225: Tczew - Nowa Karczma). Szlak przecina tę szosę - ulicę Kościerską (km 0,8) a potem podąża na południe ul. Bednarską, która przechodzi w Polną. Wkrótce szlak opuszcza zabudowę Skarszew i dalej prowadzi przez pola ciągle wzdłuż Wietcisy. Wreszcie droga zbliża się do rzeki; na rozdrożu szlak skręca w lewo, przekracza ją (km 1,6) i wychodzi na prostopadłą drogę, która jest przedłużeniem ul. Chojnickiej. Tu przy samotnych, opuszczonych zabudowaniach gospodarczych szlak idzie w prawo i prowadzi na południe drogą do Czarnocina i Czystej Wody. Droga wchodzi w las; na rozstajach, gdzie pojawiają się niebieskie znaki szlaku Rzeki Wierzycy prowadzącym z Pogódek przez Starogard Gdański i Pelplin do Gniewa, szlak czerwony wybiera odgałęzienie lewe prowadzące do Zapowiednika (razem ze szlakiem niebieskim). Na pobliskim skrzyżowaniu za groblą, która przecina malowniczą rynnę jeziorną, następuje skręt szlaku czerwonego w lewo. Szlak ten teraz pójdzie południowym brzegiem jeziora Wielkie Borówno (km 2,7) , podczas gdy szlak niebieski dalej pobiegnie prosto. Po ok. 1 km szlak czerwony jednakże opuszcza jezioro drogą w prawo i trasą przez las między innymi obok starego cmentarza żydowskiego i grobu masowego z II wojny światowej dociera w pobliże torowiska dawnej kolei ze Skarszew do Starogardu Gdańskiego. Wkrótce przekracza je, po pewnym czasie przecina szosę Skarszewy - Starogard Gd. i po skręcie w lewo dochodzi nad jez. Małe Borówno (km 5,3) . Następnie jego południowym a potem wschodnim brzegiem podąża na wschód a później na północ. Na skrzyżowaniu wielu dróg szlak odbija w prawo i wchodzi w rynnę, w której leży jezioro Rokitki. Wkrótce osiąga jego północny brzeg i idzie wzdłuż jeziora; mija pomnik przyrody, płaski głaz "Kamień Skarbów , potem ciek (km 6,5). Wkrótce, za łukiem w lewo, już za jeziorem skręca w prawo, przecina zagłębienie i wchodzi na południowe zbocze. Po wydostaniu się na wyraźną drogę skręca w lewo i minąwszy z lewej okazały głaz - pomnik przyrody dochodzi do osady leśnej Obozin (km 7,7). Stąd szlak dalej podąża przez las na wschód. Po 850 m na skrzyżowaniu leśnym skręca w lewo, wychodzi z lasu i kieruje się nad jezioro Duży Mergiel i do Obozina. Przez pola, wzdłuż nieco oddalonego brzegu jeziora droga dochodzi do skrzyżowania i pierwszych zabudowań wsi Obozin. Teraz znaki prowadzą przez wieś szosą obok zabudowań popegeerowskich i przez mostek na strumyku łączącym jeziora Duży Mergiel i Godziszewskie aż do skrzyżowania, na którym szosa odchodzi w lewo (km 10,0). Szlak dalej prowadzi na południowy-wschód a potem na wschód obchodząc niezbyt dobrze widoczne Jezioro Godziszewskie. W końcu wychodzi na szosę Gdańsk - Starogard Gd. (km 12,0), przecina ją i dalej udaje się polną drogą na wschód. Po skręcie w prawo doprowadza na skraj wioski Trzcińsk przy niewielkim jeziorku (km 13,3). Z lewej na zalesionym wzgórku znajduje się tu przekaźnikowa wieża telewizyjna. Na skrzyżowaniu szlak wychodzi na asfaltową drogę, która od szosy doprowadza do wieży. Wykorzystuje ją a potem idzie na południowy-wschód, by wkrótce wejść w las a po 600 m skręcić w lewo nad Jez. Żygowickie. Mniej więcej w połowie jeziora na południowo-wschodnim brzegu znajdują się tu zabudowania dawnej leśniczówki Żygowice (km 14,5) . Teraz następuje długi leśny odcinek szlaku o dość krętej trasie wiodącej generalnie w kierunku wschodnim. W efekcie po ponad 2 km dociera on nad Szpęgawę. Zacienioną doliną rzeki prowadzi krótko na południe do skrzyżowania z mostkiem nad północnym krańcem Jeziora Zduńskiego (km 17,7) . Tu kieruje się na prawo, by obejść jezioro od zachodniej strony. Idzie bliżej lub dalej od brzegu jeziora najpierw drogą a później ścieżkami i duktami. Po 3 km dochodzi w pobliże południowego końca jeziora. Po wyjściu na brukowany trakt biegnący jeziornym przesmykiem króciutko nim podąża w prawo, napotykając szlak żółty Kociewski. Zaraz za ciekiem łączącym jeziora (km 21,1) szlak idzie w prawo nad Jezioro Szpęgawskie. W pobliżu rozciągają się zabudowania Zdunów - Cegielni. Teraz szlak będzie wiódł wschodnim brzegiem jeziora aż do jego południowego końca i drogi, która prowadzi z Ciecholewów do Szpęgawska (km 22,8) Na drodze tej szlak spotyka ponownie żółte znaki szlaku Kociewskiego, który dochodzi od prawej i dalej zmierza wzdłuż torów. Szlak czerwony przechodzi pod wiaduktem i dociera do Szpęgawska (km 23,0), rozciągniętego po drugiej stronie szosy Tczew - Starogard Gd. (droga nr 22). W pobliżu przystanku PKS (na lewo) przekracza szosę i idzie teraz w kierunku południowo-zachodnim przez wieś. Po 700 m mija z prawej szpęgawski dwór mieszczący dom opieki społecznej (km 23,7). idąc dalej w tym samym kierunku szlak wychodzi ze wsi i widać teraz, że wiedzie wschodnim skrajem rynny terenowej. Rynnę tę w południowej części wypełnia Jezioro Rywałdzkie, nad które szlak niebawem dojdzie. Droga zatacza łuk w lewo potem w prawo i przybliża się do wschodniego brzegu jeziora (km 25,1). Wkrótce, już za końcem Jeziora Rywałdzkiego szlak dochodzi do drogi Szpęgawsk - Rywałd. Teraz następuje skręt w prawo i szlak osiąga pierwsze zabudowania Rywałdu, a wkrótce szosę łączącą tę miejscowość ze Starogardem Gdańskim. Dalej znaki przeprowadzają przez wieś (km 26,1) i obok dawnego dworu do rozdroża. Tu dalej prosto szosą w kierunku Klonówki. Po 400 m szlak opuszcza szosę i idzie na południe. Gruntową drogą wśród pól i łąk prowadzi do wybudowań Kolincza (km 28,0) a potem do szosy (przystanek PKS). Na szosie szlak skręca w prawo i po prawie 600 m dochodzi do Kolincza, mija dawna szkołę a przy kapliczce (km 29,5) pozostawia szosę i skręca w prawo. Na najbliższym rozdrożu idzie w lewo, na zachód i tym samym wkracza w las. Ten odcinek dość urozmaiconej leśnej trasy kończy się po 1,6 km przy leśniczówce Kochanki (km 31,1). Tutaj następuje spotkanie z dochodzącym z naprzeciwka poznanym już szlakiem niebieskim Rzeki Wierzycy, który skręca w lewo. Szlak czerwony idzie dalej prosto asfaltową drogą z towarzyszącymi mu znakami niebieskimi. Po 200 m następuje rozejście, czerwone znaki dalej wiodą na północ. Doprowadzają one po 1,2 km leśnej trasy do starogardzkiej stadniny. Szlak mija je z lewej i wychodzi na szosę ze Starogardu Gdańskiego do Tczewa (km 32,8). Przekracza szosę (ul. Mickiewicza) i dalej biegnie przez las w kierunku ogólnym niemal północnym. Nieco wijącą się trasą dochodzi do pierwszych zabudowań Kochanki (km 34,3). Na skrzyżowaniu przy budynku dawnej leśniczówki natrafia na pojawiający się z prawej szlak żółty Kociewski. Od tego miejsca aż do Starogardu Gdańskiego oba szlaki będą podążać razem. Najpierw kierują się na północ, by okrążyć podmokłe tereny dawnego jeziora Kochanka. Zbliżają się do torów a potem idąc ulicą Kochanki przez teren przedwojennej podmiejskiej osady o tej nazwie wchłoniętej przez miasto. Ulica ta, w zasadzie droga, doprowadza do innych torów kolejowych, nieczynnej linii do Skórcza, które oba szlaki przekraczają. Dalej idą już ulicą Zieloną (km 35,6), cały czas przez teren o charakterze składowo-przemysłowym. Potem skręcają w prawo w ulicę biskupa Krasickiego, która doprowadza do ulicy Traugutta. Zabudowa się zagęszcza, staje coraz bardziej miejska; szlaki skręcają w prawo i wychodzą na ulicę Kolejową. Wzdłuż torów pod wiaduktem szosy gdańskiej szlaki ulicą tą docierają w końcu do stacji kolejowej w Starogardzie Gdańskim (km 37,5). Tutaj się rozdzielają: żółty idzie dalej prosto ulicą Kolejową, natomiast czerwony podąży stąd w kierunku centrum miasta. Zatem skręca w lewo w ulicę Wojska Polskiego i nią dochodzi w sąsiedztwo dużego skrzyżowania, zbiegu ulic Gdańskiej i Mickiewicza ze skwerkiem, na którym króluje pomnik wieszcza . Obok ceglanego budynku starostwa przechodzi na drugą stronę skrzyżowania, by następnie pójść w lewo przez teren zielony położony nad Wierzycą Alejkami dochodzi do pomnika poświęconego harcerzom, którzy w okresie II wojny światowej oddali życie za Polskę . Tutaj kończy swój bieg odcinek północny szlaku (km 38,1). Obok pomnika przechodzi spotkany już kilkakroć szlak niebieski Rzeki Wierzycy.


Komunikaty i informacje


Fotogaleria

Szlak Jezior Kociewskich - odcinek północny

Informacje techniczne

INFORMACJE TECHNICZNE
oznaczenie kodowe szlakudawne
(do 2001 r.)
  obecne
(od 2002 r.)
PM-1524-c/A
ranga szlaku
lokalny
położenie administracyjne szlaku miasto i gmina Skarszewy, gmina Tczew, gmina Starogard Gdański, miasto Starogard Gdański
położenie turystyczne szlaku szlaki regionu gdańskiego
grupa szlaków Kociewia i Borów Tucholskich
administrator terenów leśnych szlaku Nadleśnictwo Starogard Gdański,
Leśnictwa: Zapowiednik, Boroszewo, Szpęgawsk, Kochanki
jedn. org. PTTK nadzorująca szlak / opiekun Pomorskie Porozumienie Oddziałów PTTK w Gdańsku
Oddział Regionalny PTTK Gdańsk, ul. Ogarna 72
tel. 583011488 - Pomorska Komisja Turystyki Pieszej
ostatnie odnawianie szlaku 2012: cały szlak (Skarszewy - Starogard Gdański)
wyposażenie szlaku w znaki informacyjne drogowskazy: Skarszewy d.PKP, Skarszewy las, szosa starogardzka, Zduny przesmyk, Szpęgawsk wiadukt, Szpęgawsk, Leśn. Kochanki, Kochanka, Starogard Gdański PKP, Starogard Gdański pomnik ustawione w roku 2001 i 2010
dokumentacja szlaku projekty szlaku z roku 1996 i roku 2004
ostatnie zmiany przebiegu 2010: zmiana trasy między leśniczówką Kochanki a Starogardem Gdańskim
projektowane zmiany przebiegu  
inne szczegółowy przebieg (mapy 1:25 tys.) - OR PTTK Gdańsk;
materiały robocze - Podkomisja Szlaków KTP (PPO PTTK) Gdańsk

 
 
   
 
Komisja Turystyki Pieszej
przy Pomorskim Porozumieniu Oddziałów PTTK w Gdańsku
80-826 Gdańsk, ul. Ogarna 72
tel. (58) 301-14-88

   


Wszelkie prawa zastrzezone © 2021 PTTK - Znakowane Szlaki Turystyczne Województwa Pomorskiego

Realizacja: 4mpproject.pl