Start Komunikaty Informacje Szlaki piesze Konkurs Fotogalerie Słowniczek krajoznawczy Wycieczki na weekend Kontakt
 
     
 
 

Regiony szlaków pieszych

Region Gdański
Region Malborsko-Kwidzyński
Region Chojnicki
Region Słupski
 
 

Popularne szlaki piesze

Trójmiejski
Fortyfikacji Nadmorskich
Nadmorski Zatokowy
Nadmorski Bałtycki
Kaszubski
Wyspy Sobieszewskiej
Kartuski
Wzgórz Szymbarskich

Trasy międzynar. i tematyczne

Szlak międzynarodowy E9
Pomorska Bursztynowa Trasa Piesza AMBER
Szlaki dla osób o szczególnych potrzebach

Inne trasy piesze

Sopockie Szlaki Spacerowe
Ścieżki przyrodniczo-leśne
 
 

Inne szlaki

szlaki rowerowe
szlaki konne
 
 

O szlakach

Statystyka szlakowa
Waloryzacja szlaków
Historia szlaków
Plany rozwojowe szlaków
Systemy znakowania
Znakarze
 
 

Konkurs

Bieżące edycje
Prawidłowe odpowiedzi
Laureaci i ranking
Regulamin
 
 

Zobacz na szlakach

km 32,2 Wzgórz Szymbarskich - Dolina Raduni, droga zejściowa nad rzekę 
 
 

Szlak SWARZEWSKI

Szlak SWARZEWSKI
Puck - Władysławowo
kolor żółty
długość 11,7 km

   

Krótki szlak prowadzący brzegiem Zatoki Puckiej, głównie na Kępie Swarzewskiej ale też skrajem Puckich Błot. Łączy dwa nadmorskie miasta o tradycjach portowych: Puck i Władysławowo. W pierwszym, pradawnym (prawa miejskie od XIV w.) - zetknięcie się z epizodami z historii miasta w Parku Dziejów Pucka ale i poznanie miejsca, gdzie znajdował się niegdyś średniowieczny zamek. W drugim z nich ledwie sześćdziesięcioletnim, szlak przecina Szotland z jedną z najstarszych części miasta - rybacką Wielką Wieś. Na jej łąkach znajduje się ciekawy rezerwat "Słone Łąki"z pomostem pozwalającym przez łąki dojść do Zatoki. Mniej więcej w połowie trasy znajduje się Swarzewo, najważniejsze na szlaku i w okolicy. Słynie ono już od XVI wieku na całych Kaszubach i poza ich granicami z figurki Madonny, Matki Boskiej Rybackiej znajdującej się w XIX-wiecznym kościele neogotyckim.

  

Cały szlak obfituje w widoki na Zatokę Pucką i Mierzeję Helską. Na odcinku biegnącym przez Puckie Błota - zagospodarowany nadmorski punkt widokowy - Kaczy Winkiel. Wcześniej teren i obiekty przedwojennej bazy lotnictwa morskiego w Pucku, wykorzystywane później przez Puckie Zakłady Mechaniczne.

Szlak dość łatwy do przebycia choć w okresach bardzo mokrych i wietrznych pewne kłopoty może stwarzać pokonanie otwartych przestrzeni nadmorskich Puckich Błot. Oparcie go na linii kolejowej z Redy do Helu pozwala na wędrowanie nim zarówno z Pucka jak i z Władysławowa z dogodną możliwością powrotu na punkt startu. Daje także możność odbywania dłuższej wędrówki wzdłuż polskiego wybrzeża, bowiem we Władysławowie łączy się ze szlakiem Nadmorskim Zatokowym a w Pucku ze szlakiem Krawędzią Kępy Puckiej. Puck jest ponadto miejscem spotkania ze szlakiem Grot Mechowskich. Trasa w całości stanowi fragment europejskiego szlaku dalekobieżnego E9 (szlak Wybrzeża). W Szotlandzie warto przejść się drewnianym pomostem przez Słone Łąki

  


Przebieg i kilometraż

PUCK, stacja kolejowa0,011,7
PUCK, zatoka0,910,8
PUCK, PZM1,49,1
Płutnica, odcinek ujściowy2,68,5
Kaczy Winkiel, parking/miejsce widokowe3,28,5
Kępa Swarzewska, Góra Gnieżdżewska4,57,2
SWARZEWO, szkoła6,05,7
SWARZEWO, kościół6,75,0
SWARZEWO, Lipi Dół8,33,4
WŁADYSŁAWOWO, granica miasta8,92,8
WŁADYSŁAWOWO, Wielka Wieś, kapliczka10,51,2
WŁADYSŁAWOWO, ul. Szkutników10,90,8
WŁADYSŁAWOWO, ul. Kolejowa11,70,0

Opis przebiegu

Pierwszy znak szlaku Swarzewskiego znajduje się w rejonie budynku stacji kolejowej w Pucku (km 0,0). Tu można znaleźć też dwa inne szlaki: niebieski Krawędzią Kępy Puckiej do Wejherowa i czarny Puszczy Darżlubskiej do Krokowej. Dwa z nich, żółty i niebieski, idą w lewo ulicą Dworcową wzdłuż torów do przejazdu kolejowego i dalej Ronda Solidarności. Za rondem szlak żółty skręca w ul. Gen. J. Hallera, z której przy Pomniku Dziejów Pucka km [0,5] Swarzewski - Pomnik Dziejów Pucka przy ulicy gen. Józefa Hallera wchodzi w Park Przyjaźni. a potem wydostawszy się przez bramę z czerwonej cegły na ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego skręca w nią w lewo. Po przecięciu ul. 10-go Lutego biegnie dalej prosto ul. Młyńską, aż do ul. Zamkowej. Po jej minięciu wchodzi w brukowaną, zadrzewioną aleję, by zaraz dojść do brzegu zatoki (km 0,9). Tutaj szlak skręca w lewo i traktem pieszo-rowerowym wzdłuż zatoki km [1,1] Swarzewski - Zatoka Pucka z kawałkiem plaży, którym prowadzi też szlak rowerowy R10, dochodzi do terenu dawnych Puckich Zakładów Mechanicznych a wcześniej bazy lotnictwa morskiego i ulicy kmdra Edwarda Szystowskiego (km 1,4). Teraz następuje szereg zakrętów, by korzystając z wspomnianego traktu rowerowo-pieszego okrążyć tereny zabudowane i dojść w pobliże rzeki Płutnicy (km 2,6) uchodzącej nieopodal do zatoki. Wkrótce szlak dochodzi do drogi krajowej nr 214 (Puck-Władysławowo), gdzie skręca w prawo i zaraz przekracza Płutnicę. Idąc dalej wzdłuż szosy mija urządzony punkt widokowy z parkingiem nazwany Kaczym Winklem (km 3,2) od pobliskiego półwyspu km [3,2] Swarzewski - Widok z punktu widokowego Kaczy Winkiel na Puck i Zatokę Pucką. Następnie szlak podąża brzegiem zatoki ścieżką rowerowo-pieszą biegnącą wzdłuż szosy. Tuż przed krawędzią Kępy Swarzewskiej odchodzi lekko w prawo w kierunku zatoki. Wiedzie łąką równolegle do brzegu zatoki a później wspina się w lewo przy miejscu odpoczynku łącząc się ze ścieżką rowerową i szlakiem R-10. Razem oba szlaki osiągają wkrótce lokalną kulminację zwaną Gnieżdżewską Górą (km 4,5). Teraz szlak będzie prowadził na północ mając po prawej stronie Zatokę Pucką (widoki) a po lewej pola. Po około 1,5 km dociera do pierwszych zabudowań Swarzewa. Wchodzi na ulicę Szkolną, mija zatem szkołę podstawową (km 6,0) i idąc przez wieś po 400 m dochodzi do kapliczki przydrożnej na rogu ulicy Kwiatowej km [6,3] Swarzewski - Kapliczka w Swarzewie na skrzyżowaniu ulic. Rozpoczyna się tu ul. ks. Pronobisa i szlak prowadzi dalej tą ulicą zmierzając do centrum wsi i kościoła. Kościół ze słynną figurką Matki Boskiej Rybackiej km [6,7] Swarzewski - Kościół w Swarzewie. znajduje się zaraz za rondkiem, z którego prowadzą dalej dwie drogi (km 6,7). Z lewej ładne miejsce odpoczynkowe z altanką. Ulicą Kawalerską szlak obchodzi kościół z prawej strony i zaraz zmienia kierunek. Wiedzie w dół ku morzu ulicą Rybacką mijając zabytkową kapliczkę-studzienkę km [6,9] Swarzewski - XVIII-wieczna kapliczka-studzienka w Swarzewiei krzyż przydrożny km [7,0] Swarzewski - Nadmorski krzyż w Swarzewie. Dalej, tak jak ulica Rybacka, skręca w lewo i schodzi do podnóża Kępy. Na wprost znajduje się przystań żeglarska. Idąc nadmorską drogą prawie na północ szlak wkrótce mija dom nr 48 za którym widać kulminację - najwyższe miejsce na tej części Kępy Swarzewskiej - Orlą Górę km [7,4] Swarzewski - Góra Orla pod Swarzewem. Teraz żółte znaki prowadzą skrajem łąk. Z prawej widać skrawek zatoki natomiast z lewej charakterystyczne "swarzewskie palmy" rząd wysokich topoli na krawędzi kępy. Wkrótce z przodu pojawia się oczyszczalnia ścieków. Szlak obchodzi ogrodzenie oczyszczalni umieszczonej w obniżeniu Kępy nazywanym Lipim Dołem (km 8,3). Po około 500 m za oczyszczalnią rozpoczyna się terytorium miasta Władysławowa (km 8,9). Niebawem szlak wkracza na jego najstarszą część, jaką jest dawna rybacka Wielka Wieś. Ulicą Bohaterów Kaszubskich zmierza na północ w kierunku części centralnej miasta. Pojawiają się zabudowania - głównie z lewej strony, a potem także - dość charakterystyczne, z prawej km [10,2] Swarzewski - Stara zabudowa Wielkiej Wsi przy ul. Bohaterów Kaszubskich we
Władysławowie. To południowa cześć dawnej Wielkiej Wsi - obecnie dzielnica Szotland, obejmująca swym zasięgiem też nową zabudowę. Wzdłuż zatoki rozciągają się łąki, na obszarze których utworzono rezerwat przyrody Słone Łąki. Za ulicą Łąkową szlak robi małe odejście w prawo, by podejść do kładki edukacyjnej, która właśnie ponad słonymi łąkami doprowadza nad brzeg zatoki. Po 200 m szlak powraca na ulicę Bohaterów Kaszubskich i wkrótce dochodzi do zakrętu w lewo. Mija tu ceglaną kapliczkę, a przy drugiej z 1869 r. z figurą św. Józefa km [10,6] Swarzewski - Kapliczka z figurą św. Józefa we Władysławowie Wielkiej Wsi wychodzi na ulicę Starowiejską czyli szosę do Helu (km 10,5). Tu podąża dalej na zachód i dochodzi do ulicy Szyperskiej, w którą skręca (w prawo). Ulicą tą dochodzi do ul. Szkutników (km 10,9) i biegnącego tędy szlaku niebieskiego Nadmorskiego Zatokowego. Teraz następuje skręt w lewo i po 100 m na skrzyżowaniu w prawo. Obok szkoły podstawowej oba szlaki docierają do ulicy Hallera, którą udają się na zachód (w lewo) do stacji kolejowej we Władysławowie (km 11,7). Tutaj kończy swą trasę szlak żółty; niebieskie znaki prowadzą dalej do Krokowej.


Szczegółowe mapy

Ślady trasy szlaku do pobrania: kml oraz gpx.
Szczegółowa trasa szlaku na mapie turystycznej (mapa-turystyczna.pl)


Fotogaleria


Komunikaty i informacje


Historia

Szlak Swarzewski powstał w latach 90-tych XX wieku jako realizacja zamysłu, postulowanego również przez Nadmorski Park Krajobrazowy, by przedłużyć nadmorską trasę w kierunku południowym i powiązać ją także w tym rejonie z innymi szlakami pobrzeża. We współpracy z parkiem doprowadzono do realizacji tego zamierzenia. W latach 1992 - 93 przygotowano dokumentację szlaku, a w roku 1993 został on wyznakowany. W roku 1995, gdy powstawał Międzynarodowy Szlak Pieszy E9, włączono w jego bieg także trasę szlaku Swarzewskiego. W roku 2002 zmieniono nieco jego trasę w rejonie przejścia przez szosę do Władysławowa.

W roku 2018 reagując na liczne postulaty turystów zmieniono przebieg odcinka początkowego szlaku rezygnując z przejścia przez Puckie Błota i zastępując go trasą nadmorską.


Informacje techniczne

oznaczenie kodowe szlakudawne
(do 2001 r.)
GD 1201 y obecne
(od 2002 r.)
PM-1515-y
ranga szlaku międzynarodowy E 9 ( składnik )
położenie administracyjne szlaku Puck, gmina Puck, Władysławowo
położenie turystyczne szlaku szlaki regionu gdańskiego
grupa szlaków Pobrzeza
administrator terenów leśnych szlaku  
położenie na terenie parków krajobrazowych narodowychOd Swarzewa do Władysławowa Wielkiej Wsi na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
jedn. org. PTTK nadzorująca szlak / opiekun Pomorskie Porozumienie Oddziałów PTTK w Gdańsku
Oddział Regionalny PTTK Gdańsk, ul. Ogarna 72
tel. 58 3011488 - Pomorska Komisja Turystyki Pieszej
ostatnie odnowienie szlaku 2022: całość
wyposażenie szlaku w znaki informacyjne drogowskazy: Puck, Puckie Błota (szosa), Swarzewo - ustawione w 2016r., Władysławowo ustawiony wcześniej
tablice: Władysławowo
dokumentacja szlaku projekt szlaku z 1992 r.
ostatnie zmiany przebiegu w 2002 zmieniono miejsce przejścia szlaku przez szosę Reda- Puck w rejonie Gnieżdżewa
2018: zmiana na odcinku Puck - szosa Reda-Władysławowo (droga nr 216)
2022: niewielkie zmiany w centrum Władysławowa i w Szotlandzie (podejście do kładki edukacyjnej)
projektowane zmiany przebiegu  
inne szczegółowy przebieg (mapy 1:25 tys.) - OR PTTK Gdańsk;
materiały robocze - Podkomisja Szlaków KTP (PPO PTTK) Gdańsk

 
 
   
 
Komisja Turystyki Pieszej
przy Pomorskim Porozumieniu Oddziałów PTTK w Gdańsku
80-826 Gdańsk, ul. Ogarna 72
tel. (58) 301-14-88

   


Wszelkie prawa zastrzezone © 2023 PTTK - Znakowane Szlaki Turystyczne Województwa Pomorskiego

Realizacja: 4mpproject.pl