Start Komunikaty Informacje Szlaki piesze Konkurs Fotogalerie Słowniczek krajoznawczy Wycieczki na weekend Kontakt
 
     
 
 

Regiony szlaków pieszych

Region Gdański
Region Malborsko-Kwidzyński
Region Chojnicki
Region Słupski
 
 

Popularne szlaki piesze

Trójmiejski
Fortyfikacji Nadmorskich
Nadmorski Zatokowy
Nadmorski Bałtycki
Kaszubski
Wyspy Sobieszewskiej
Kartuski
Wzgórz Szymbarskich

Trasy międzynar. i tematyczne

Szlak międzynarodowy E9
Pomorska Bursztynowa Trasa Piesza AMBER
Szlaki dla osób o szczególnych potrzebach

Inne trasy piesze

Sopockie Szlaki Spacerowe
Ścieżki przyrodniczo-leśne
 
 

Inne szlaki

szlaki rowerowe
szlaki konne
 
 

O szlakach

Statystyka szlakowa
Waloryzacja szlaków
Historia szlaków
Plany rozwojowe szlaków
Systemy znakowania
Znakarze
 
 

Konkurs

Bieżące edycje
Prawidłowe odpowiedzi
Laureaci i ranking
Regulamin
 
 

Zobacz na szlakach

km - Grot Mechowskich - Aleja na wyjściu z Darzlubia do Mechowa


 
 
 

Szlak WYSPY SOBIESZEWSKIEJ

Szlak Wyspy Sobieszewskiej
Gdańsk Górki Wschodnie - Gdańsk Świbno
kolor zielony
długość 14 km

   

  

Króciutki szlak przebiegający w całości na terytorium miasta Gdańska, w jego najbardziej na wschód wysuniętej połaci. Jest to obszar znajdujący się między Wisłą Martwą, Śmiałą i Przekopem zwany Wyspą Sobieszewską. Został on uznany za teren ekologiczny.

Szlak praktycznie przemierza całą „wyspę” począwszy od Wisły Śmiałej do Przekopu, czyli od Górek Wschodnich do Świbna. Na szlaku będzie można poznać obie te miejscowości oraz także leżące na trasie Sobieszewo  - dawne wsie rybackie, obecnie raczej letniskowe. Najciekawsze jest Sobieszewo z działającą od lat Izbą Pamięci Wincentego Pola. Przede wszystkim jednak na trasie szlaku przemierza się duży kompleks leśny porastający miejscowe wydmy i mierzeję. Ze szlaku blisko do dwóch rezerwatów przyrody ustanowionych na „wyspie”, a chroniących przede wszystkim ptactwo: Ptasi Raj (ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna) - częściowo wspólna trasa - i Mewia Łacha (znakowane dojście ze szlaku). Na krótkim odcinku szlak prowadzi brzegiem Martwej Wisły, a na jeszcze krótszym - brzegiem Przekopu. W połowie trasy w Orlinkach blisko szlaku (znakowane dojście) wieżowy zbiornik wody Kazimierz i jednocześnie wieża widokowa.

  

Szlak łatwy do przebycia w zasadzie o charakterze spacerowym z możliwością podziału na jeszcze krótsze odcinki z uwagi na dobre nasycenie „wyspy” komunikacją miejską. W całości stanowi fragment europejskiego szlaku dalekobieżnego E9 (szlak Wybrzeża). W Świbnie po drugiej stronie Wisły (przeprawa promem) na skraju Mikoszewa rozpoczyna się żółty szlak Jantarowy, który wykorzystuje do swej kontynuacji szlak międzynarodowy oraz niebieski szlak Nadwiślański. Szlak w dużej części nadaje się dla turystyki rowerowej, ponadto jego trasę na wielu odcinkach dubluje szlak rowerowy Wincentego Pola. W okresie letnim na „wyspę” i na szlak można się dostać tramwajem wodnym (pod warunkiem, ze zostaje uruchomiona linia), którego przystań znajduje się nieopodal szlaku.

W Orlinkach w sezonie letnim można zwiedzić wieżowy zbiornik wodny Kazimierz - wieżę widokową w określonych terminach i godzinach poprzez zapisy na wizyty.

  


Przebieg i kilometraż

GDAŃSK Górki Wschodnie, pętla 0,013,9
Jez. Karaś, dojście do wieży obserwacyjnej (ścieżka przyrodnicza) 1,312,6
Martwa Wisła, ul. Iłowa
3,210,7
GDAŃSK Sobieszewo, Most-100 lecia Odzyskania Niepodległości Polski
3,8
10,1
GDAŃSK Sobieszewo, ul. Falowa 4,99,0
las sobieszewski, dojście do plaży ( wejście GDA 13 ) 6,4
7,5
GDAŃSK Orlinki, ul. Lazurowa, dojście do wieżowego zbiornika wody 7,6
6,3
las sobieszewski, Góra Orla - 32 m n.p.m. 9,1
4,8
las sobieszewski, droga do Wieńca 9,3
4,6
las sobieszewski, dojście do rez. Mewia Łacha 12,4
1,5
GDAŃSK Świbno, ul. Świbnieńska 13,4
0,5
GDAŃSK Świbno, Przekop Wisły (przeprawa promowa)
13,90,0

Opis przebiegu

Szlak rozpoczyna się na pętli autobusów komunikacji miejskiej w Górkach Wschodnich, znajdującej się na tzw. Wyspie Sobieszewskiej na końcu ulicy Nadwiślańskiej (km 0,0). Stąd idzie na północ drogą gruntową wzdłuż Wisły Śmiałej w kierunku lasu i rezerwatu przyrody "Ptasi Raj" km [0,1] Wyspy Sobieszewskiej - Rezerwat przyrody "Ptasi Raj" w Górkach Wschodnich. W miejscu, gdzie w las odchodzi droga i rozpoczyna się ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w rezerwacie Ptasi Raj, także szlak udaje się w las (wariant trasy - wzdłuż Wisły Śmiałej i plażą). Droga wiodąca jego skrajem po minięciu rozdroża (w prawo prowadzi szlak rowerowy Wincentego Pola) doprowadza niemal nad jezioro Karaś. W rejonie, gdzie znajduje się miejsce nadające się do wypoczynku i w lewo odchodzi droga ze ścieżką dydaktyczną doprowadzającą m in. do wieży obserwacyjnej (km 1,3), szlak skręca w prawo w las (koniec wariantu). Teraz ścieżkami i drogami leśnymi prowadzi w kierunku południowo-wschodnim i wschodnim, by wkrótce po minięciu elementów dawnej zapory przeciwczołgowej (gwiazdobloki) przeciąć asfaltową ulicę Sobieszewską, a potem po pokonaniu wydmy zejść na ulicę Księżycową i opuścić las. Następnie skręca na ulicę Tęczową, a potem w kolejną - Jodłową. Idąc ulicą Iłową szlak przecina Nadwiślańską i doprowadza nad Martwą Wisłę (km 3,2). Tu skręca w lewo i podąża brzegiem rzeki. Idąc w prawo można dojść do przystani i miejsca, gdzie przybija tramwaj wodny (tylko latem w sezonach, gdy została uruchomiona ta linia komunikacyjna). Po około 500 m szlak dochodzi w pobliże promu , mostu pontonowego i pętli autobusowej w Sobieszewie (km 3,8). W ich sąsiedztwie znajduje się nowy kościół pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej km [3,8] Wyspy Sobieszewskiej - Kościół pod wezwaniem MB Saletyńskiej w Sobieszewie a na starym cmentarzu przykościelnym zabytkowe stele km [3,8] Wyspy Sobieszewskiej - Kamienne stele na cmentarzu przykościelnym w Sobieszewie. Stąd szlak wiedzie ul. Turystyczną (droga krajowa nr 510) w kierunku Świbna w prawo do ul. Radosnej (150 m). Tutaj skręca w lewo i ulicą tą kieruje się na północ. Po prawej stronie na skrzyżowaniu ulic Turystycznej i Radosnej w budynku dawnej szkoły znajduje się "Wyspa Skarbów" - filia Gdańskiego Archipelagu Kultury, w ramach której obecnie działa Izba Pamięci Wincentego Pola; na budynku pamiątkowa tablica poświęcona temu poecie km [4,0] Wyspy Sobieszewskiej - Tablica pamiątkowa poświęcona Wincentemu Polowi na jego izbie pamięci w Sobieszewie. Po minięciu ulic Tęczowej, Pogodnej i Barwnej (ośrodek Relaks) szlak prowadzi dalej betonowym traktem i wchodzi w las. Na najbliższym skrzyżowaniu następuje skręt w prawo, po 100 m - przecięcie drogi asfaltowej - ul. Falowej (km 4,8), a dalej marszruta leśną drogą międzyoddziałową w kierunku wschodnim. Przedłużeniem ulicy Falowej można dojść do sobieszewskiej plaży strzeżonej. Po ok. 2 km leśnej trasy, gdy szlak minie kolejno 4 pary oddziałów leśnych tj. 166-185, 183-165, 182-169 oraz 181 i 163, skręca on w lewo i po 150 m w prawo. Po 600 m wychodzi w Orlinkach na wyraźną drogę poprzeczną, którą jest ul. Lazurowa (km 7,7). Naprzeciwko znajdują się zabudowania Centrum Hotelowo-Konferencyjnego "Orle". Na wzmiankowanej drodze szlak skręca w lewo ku morzu, idąc w prawo można dojść do wieżowego zbiornika wody "Kazimierz", który jest jednocześnie wieżą widokową (zielony szlak dojściowy), a po 700 m do przystanku komunikacji miejskiej (czarny szlak dojściowy). Szlak po niecałych 100 m na skraju lasu tuż przed dawną wieżą strażniczą i przejściem na plażę szlak idzie w prawo. Teraz następuje odcinek wiodący ścieżką-alejką na skraju lasu wzdłuż brzegu morskiego. Po dotarciu do drogi wychodzącej z lasu na plażę szlak skręca w prawo i prowadzi 550 m drogą leśną na pd.-wsch. Następnie opuszcza ją w lewo ścieżką, która wspina się na wał wydmy szarej i przez lokalną kulminację zwaną Górą Orlą /32 m npm/ (km 9,2) km [9,1] Wyspy Sobieszewskiej - Góra Orla na Wyspie Sobieszewskiej pozwalającą wejrzeć w głąb "wyspy" doprowadza do drogi z Wieńca nad morze (przedłużenie ulicy Kwiatowej). Tutaj skręca w lewo i po 250 m ponownie - teraz w prawo. Wchodzi na trakt równoległy do brzegu morza, którym prowadził na początku trasy. Teraz nastąpi dość długi i prosty odcinek biegnący w jednolitej leśnej scenerii. Mijając kolejne oddziały leśne szlak po 1,1 km przecina drogę asfaltową a następnie po prawie 1,5 km skręca w lewo. Po 150 m wychodzi na drogę poprzeczną i tu znów skręca - tym razem w prawo. Drogą tą po 200 m wydostaje się na leśny trakt, prowadzący wzdłuż przekopu Wisły (km 12,5) i nim posuwa się w prawo. W miejscu tym zaczyna się szlak dojściowy (bocznica szlaku Wyspy Sobieszewskiej), który wiodąc traktem w lewo, a następnie w prawo i dalej wzdłuż przekopu Wisły w kierunku ujścia doprowadza do rezerwatu przyrody "Mewia Łacha". Szlak właściwy natomiast wychodzi na brzeg Przekopu km [13,2] Wyspy Sobieszewskiej - Widok na ujściowy odcinek Przekopu Wisły pod Świbnem i idzie w kierunku południowym. Po osiągnięciu skraju lasu szlak zwraca się w prawo i dochodzi do końca ulicy Świbnieńskiej. Teraz ulicą tą wzdłuż zabudowań Świbna km [13,4] Wyspy Sobieszewskiej - Drewniana chatka w Świbnie i jednocześnie obok portu rybackiego dociera do szosy (droga nr 510) czyli ulicy Mieczysława Boguckiego. Od skrzyżowania (zakręt w lewo) szlak schodzi szosą nad Wisłę do przeprawy promowej km [13,9] Wyspy Sobieszewskiej - Przeprawa promowa przez Przekop Wisły w Świbnie, gdzie się kończy (km 14,0).


Szczegółowe mapy

Ślady trasy szlaku (do pobrania):

Szczegółowa trasa szlaku na mapie turystycznej (mapa-turystyczna.pl)


Komunikaty i informacje


Komunikacja

Cały szlak jest w zasięgu gdańskiej komunikacji miejskiej. Autobusy miejskie (linie 112 i 186) to podstawowy i w zasadzie jedyny środek transportu publicznego, którym można się dostać na szlak. W przypadku funkcjonowania linii tramwaju wodnego F4 byłaby to dodatkowa możliwość dotarcia do szlaku, ale drogą wodną.

punkt na szlaku km
szlaku
Połączenia komunikacyjne nr linii
(dla komunikacji miejskiej)
rodzaj, nazwa przystanku długość dojścia
GDAŃSK, GóRKI WSCHODNIE  ul. Nadwiślańska, pętla 0,0/14,0 KM - autobus: Górki Wschodnie - 186
GDAŃSK, GóRKI WSCHODNIE, ul. Sobieszewska 2,2/11,8 KM - autobus: Sobieszewska n/ż 500 m 186
GDAŃSK, SOBIESZEWO, ul. Jodłowa 3,2/10,8 KM - autobus: Jodłowa - 186
GDAŃSK SOBIESZEWO, ul. Turystyczna 3,8/10,2 KM - autobus: Sobieszewo Wyspa - 112, 186
GDAŃSK SOBIESZEWO, ul. Falowa 4,8/9,2 KM - autobus: Falowa n/ż 800 m 112
GDAŃSK, ORLINKI, ul. Lazurowa 7,7/6,3 KM - autobus: Lazurowa 700 m 112
las  sobieszewski, rejon Góry Orlej, droga do Wieńca 9,4/4,6 KM - autobus: Kwietna 200 m 112
las  sobieszewski, oddziały 174/175 10,7/3,3 KM - autobus: Trałowa - Szkoła 800 m 112
GDAŃSK ŚWIBNO, ul. Boguckiego 13,9/0,1 KM - autobus: Przystań - 112

KM - komunikacja miejska

Do szlaku łatwo jest dojechać własnym samochodem na miejscu korzystając z dość licznych miejsc parkingowych w pobliżu plaży i szlaku (np. przy ulicy Falowej, przy ulicy Lazurowej). W celu powrotu na miejsce parkowania można skorzystać z komunikacji miejskiej i dojścia pieszego.


Odejścia i warianty trasy

odejścia

z km 0,2 trasy szlaku

odejście do XIX-wiecznej kamiennej grobli (w roku 2016 poddanej remontowi i modernizacji) oddzielającej jez. Ptasi Raj od Wisły Śmiałej i stanowiącej granicę rezerwatu Ptasi Raj

 • ze skraju rezerwatu Ptasi Raj (tablica)
 • drogą na północny-zachód i północ około 600 m
 • powrót tą samą drogą.

z km 1,3 trasy szlaku

odejście do wież widokowych nad jeziorami Karaś i Ptasi Raj na terenie rezerwatu przyrody "Ptasi Raj".

 • z miejsca, gdzie ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna oddziela się od szlaku
 • fragmentem ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w rezerwacie Ptasi Raj około 2 km (trasa dookolna)
 • powrót na drogę początkową w pobliżu szlaku (do szlaku w prawo ).

z km 3,3 trasy szlaku

odejście do przystani - przystanku tramwaju wodnego linii F6

 • na ulicy Iłowej nad Martwą Wisłą
 • brzegiem rzeki w prawo (na zachód) około 100 m

z km 7,7 trasy szlaku

znakowane odejście do wieży wodnej Kazimierz i przystanku autobusów miejskich na ulicy Turystycznej (Lazurowa)

 • w Orlinkach na ulicy Lazurowej w pobliżu Centrum Konferencyjnego Hotel Orle i przejścia na plażę nr 11
 • na południe szlakami dojściowymi - bocznicami szlaku (zielonym - do wieży i dalej czarnym) przez las ulicą Lazurową około 400 i 300 m
 • po drodze (od wieży do przystanku po prawej stronie) FORSTERÓWKA - modrzewiowa willa będąca częścią dawnej rezydencji gauleutiera NSDAP w Gdańsku Alfreda Forstera.

z km 9,4 trasy szlaku

odejście do przystanku autobusów miejskich na ulicy Turystycznej (Kwiatowa) i do Wieńca

 • po zejściu z Góry Orlej i wydostaniu się na drogę poprzeczną
 • drogą na południe, krótko przez las, dalej przez teren zabudowany 200 m a następnie ulicą Kwiatową 550 m
 • w Wieńcu dawna zabudowa podworska z przełomu XIX/XX wieku z malowniczym domem mieszalnym o eklektycznym wystroju i budynkami gospodarczymi.

z km 10,8 trasy szlaku

odejście do przystanku autobusów miejskich na ulicy Boguckiego (Trałowa - szkoła) i do sanktuarium św. Wojciecha w Świbnie

 • skrzyżowanie leśne między oddziałami 174/175
 • drogą na południe i południowy zachód przez las, potem ulicą Trałową do ulicy Boguckiego (850 m) i w lewo ulicą Boguckiego (350 m)
 • sanktuarium św. Wojciecha, pomnik 1000-lecia chrztu Gdańska (z relikwiami świętego), kościół autorstwa arch. Szczepana Bauma.

z km 12,5 trasy szlaku

znakowane odejście do rezerwatu Mewia Łacha i ujścia Wisły (przekop)

 • droga równoległa do przekopu Wisły
 • bocznicą szlaku zielonego (znakowaną jako dojście do obiektu krajoznawczego) około 1,5 km
 • przez nadmorski las i wydmy - po drodze stanowiska bobrów, widoki na Wisłę
 • rezerwat faunistyczny "Mewia Łacha" - kolonie lęgowe ptaków w stożku ujściowym Wisły

warianty trasy

wzdłuż Wisły Śmiałej i plażą (5 km)

W Górkach Wschodnich na początkowym zakręcie przy lesie, gdzie rozpoczyna się ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna (km szlaku 0,2), należy iść dalej prosto na północ wzdłuż Wisły Śmiałej. Wkrótce wychodzi się na pochodzącą z końca XIX wieku kamienną groblę, która oddziela rzekę od jeziora Ptasi Raj. Po dojściu do końca grobli i placyku z płyt betonowych (1,7 km) odchodzi się w prawo, by wyjść na plażę. Teraz następuje odcinek prowadzący w kierunku południowo-wschodnim brzegiem morza o długości sporo ponad 2 kilometrów. Przy wejściu numer 19 pozostawia się plażę i idzie w las na południowy zachód. Wyraźną, dość szeroką dróżką - w zasadzie alejką leśną - trasą ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej po około 900 m, w pobliżu jeziora Karaś dochodzi się do miejsca odpoczynkowego (stół z ławkami) i odejścia do wieży widokowej (trasa ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej). Nieco dalej na głównej drodze powrót na szlak zielony (km 1,4). Dalsza wędrówka szlakiem w kierunku Sobieszewa - zejście z głównej drogi na lewo.

Wariant aktualnie niedostępny z uwagi na zamknięcie przejścia groblą.


Wycieczki na szlaku

Trasa szlaku Wyspy Sobieszewskiej nadaje się, aby pokonywać ją na wiele sposobów w zależności od możliwości kondycyjnych i czasowych względnie chęci. Może to być jedna wycieczka, względnie dwie lub trzy. Można też traktować trasę szlaku bardzo spacerowo korzystając z wybranych, krótkich fragmentów . Można także łączyć ją ze zwiedzaniem rezerwatów, wieży wodnej Kazimierz czy izby pamięci lub z dodatkowymi przejściami trasami ścieżek dydaktycznych lub tras dojściowych.

Łącznie na dojazd i powrót do Gdańska komunikacją miejską należy przeznaczyć około 1,5 godziny.

  CAŁY SZLAK

 1. Szlak można przebyć w całości w ciągu jednej praktycznie całodniowej wycieczki poruszając się zarówno z Górek Wschodnich do Świbna jak i w kierunku przeciwnym. Czas samego przejścia szlaku 3,5 - 4,5 godz. Wraz z dojazdem z Gdańska (dworzec główny PKP) 5 - 6 godz. np.
  • wyjazd z Gdańska do Górek Wschodnich - linią 186: godz. 9.25 (soboty, niedziele i święta - 9,35)
  • powrót do Gdańska ze Świbna linią 112 (przystanek Przystań): godz. 14.19 lub 14.49 (soboty, niedziele i święta -14.33 lub 15.13) w Gdańsku (dworzec PKP) 15.10/15.41 (15.24/16.04)
  godziny odjazdów i czas przejazdów aktualne na lipiec 2018
 2. Można cały szlak przejść w ciągu dwóch krótszych wycieczek o następujących trasach:
  • Górki Wschodnie - Orlinki Lazurowa - 7,7 km (+ dojście 0,8 km) - 2,5 - 3 godz.
  • Orlinki Lazurowa - Świbno - 6,3 km (+ dojście 0,8 km) - 2 - 2,5 godz.
  Na każdą z wycieczek wraz z dojazdem należy przeznaczyć 4-4,5 godz.
  W ramach tych wycieczek można obejrzeć względnie spróbować zwiedzić wieżę wodną Kazimierz w Orlinkach doliczając do tego odpowiedni czas. Wizyta na wieży wymaga zapisu na wcześniej określone terminy i pory.
 3. Istnieje też możliwość podzielenia całej trasy szlaku na trzy odcinki długości około 5 - 5,5 km każda. Wówczas poszczególne propozycje wycieczkowe z dojazdem komunikacją miejską przedstawiałyby się następująco:
  • Górki Wschodnie - Sobieszewo Falowa - 4,8 km + 0,8 km = 5,6 km
  • Sobieszewo Falowa - Góra Orla/Wieniec - 4,6 km + 0,8 km + 0,2 km = 5,6 km
  • Góra Orla/Wieniec - Świbno - 4,6 km + 0,2 km = 4,8 km
  Czas każdej wycieczek wraz z dojazdem z Gdańska około 3 - 3,5 godziny.
 4. WYBRANE ODCINKI SZLAKU

 5. Świbno Mewia Łacha - Góra Orla - Orlinki - patrz Wycieczka na weekend nr 1
 6. Sobieszewo Most 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski - Orlinki (Lazurowa) - Góra Orla - Wieniec - 5,8 km
  Początek wycieczki w Sobieszewie w rejonie kościoła (przyst. KM Sobieszewo Wyspa) - koniec w Wieńcu na ulicy Turystycznej (przystanek KM Kwietna) po zejściu z Góry Orlej (odejście z km 9,4 ). W ramach wycieczki można odwiedzić mieszczącą się przy ulicy Turystycznej 3 dawną Izbę Pamięci Wincentego Pola a obecnie Centrum Wystawiennicze Wyspy Sobieszewskiej i Ujścia Wisły im. Wincentego Pola GAK.
  Dojazd i powrót - komunikacją miejską lub własnym środkiem lokomocji (samochód) z parkowaniem w rejonie kościoła i powrotem na to miejsce autobusem miejskim.

Fotogaleria


Historia szlaku

Szlak Wyspy Sobieszewskiej powstał w 1995 roku w ramach tworzenia na Wybrzeżu Gdańskim odcinka Międzynarodowego Szlaku Pieszego E 9 – Nadmorskiego. Jednocześnie było to wyjście naprzeciw coraz większemu zainteresowaniu terenami tej części Gdańska potocznie acz niesłusznie nazywanej Wyspą Sobieszewską. Obszar ten po okresie pewnej degradacji zaczął odzyskiwać swe dawne walory turystyczne. Szlak początkowo istniejący na odcinku z Sobieszewa do Świbna w roku 2010 został przedłużony (w części początkowej) do Górek Wschodnich. Nieco wcześniej (w 2006 roku) zmieniono nieco jego przebieg nad Przekopem Wisły i dodano bocznicę (szlak dojściowy) pozwalającą dojść do rezerwatu Mewia Łacha i ujścia Wisły (Przekopu).
W 2015 roku w związku z wybudowaniem w Orlinkach wieżowego zbiornika wody Kazimierz z tarasem widokowym dodano dwa szlaki dojściowe do tego obiektu. W centrum Sobieszewa ustawiono tablicę krajoznawczą z drogowskazami informującą o szlaku i o wieży.
Dwa lata później podobną tablicę o charakterze turystyczno-krajoznawczym ustawiono w Świbnie nieopodal końca szlaku.
W roku 2018 z uwagi na budowę w Sobieszewie stałego mostu przez Martwą Wisłę i zmianami zagospodarowania w jego rejonie dokonano tu niewielkiej korekty przebiegu szlaku.
W roku 2021 zmieniono przebieg szlaku między ulicami Radosną i Lazurową przybliżając go do brzegu morskiego. Natomiast w Orlinkach ustawiono kolejną tablicę informacyjno-krajoznawczą z drogowskazami.


Informacje techniczne

oznaczenie kodowe szlakudawne
(do 2001 r.)
GD 1227 Z obecne
(od 2002 r.)
PM-1555-z
ranga szlaku
międzynarodowy - odcinek szlaku E9 (Nadmorskiego)
położenie administracyjne szlaku m. Gdańsk
położenie turystyczne szlaku szlaki regionu gdańskiego
grupa szlaków Trójmiasta i okolic
administrator terenów leśnych szlaku Nadleśnictwo Gdańsk:
leśnictwo Sobieszewo
jedn. org. PTTK nadzorująca szlak / opiekun Pomorskie Porozumienie Oddziałów PTTK w Gdańsku
Oddział Regionalny PTTK Gdańsk, ul. Ogarna 72
tel. 583011488 - Pomorska Komisja Turystyki Pieszej
ostatnie odnowienie szlaku 2021
wyposażenie szlaku w znaki informacyjne drogowskazy i tablice: Sobieszewo, Orlinki, Świbno ustawione w 2006 roku, uzupełnione w roku 2010 (Górki Wschodnie)
nowa tablica turystyczno-krajoznawcza w Sobieszewie - 2015
tablica turystyczno-krajoznawcza w Świbnie - 2017
tablica informacyjno-krajoznawcza z nowymi drogowskazami w Orlinkach - 2021
dokumentacja szlaku projekt szlaku z roku 1995 (projekt przedłużenia - 2010)
ostatnie zmiany przebiegu 2006 - podejście szlaku nad przekop Wisły, ścieżka dojściowa do rezerwatu Mewia Łacha
2010 - przedłużenie szlaku do Górek Wschodnich
2018 - niewielka zmiana w rejonie mostu w Sobieszewie
2021 - zmiana trasy między ulicą Radosną i Lazurową
projektowane zmiany przebiegu  
inne szlak dojściowy do rezerwatu Mewia Łacha
szlaki dojściowe do wieżowego zbiornika wody Kazimierz

Wydawnictwa

Folder szlakowy

Opracowany w 2018 roku ilustrowany folder-ulotka pod tytułem "PIESZO PRZEZ WYSPĘ SOBIESZEWSKĄ" prezentujący szlak Wyspy Sobieszewskiej, jego najważniejsze walory i ciekawostki w ramach WYCIECZEK SZLAKAMI PIESZYMI MIASTA GDAŃSKA. Seria ta jest kontynuacją wydawanego wcześniej cyklu zatytułowanego WYCIECZKI SZLAKAMI PIESZYMI REGIONU GDAŃSKIEGO.

W treści foldera informacje krajoznawcze, turystyczne, zdjęcia oraz mapa terenu szlaku i okolic.

W celu pobrania pliku pdf z folderem należy kliknąć na widok jego strony tytułowej.

Wybrane publikacje dotyczące obszaru, przez który przebiega szlak czyli Wyspy Sobieszewskiej:

 • Piotr Jażdżewski, Waldemar Nocny - Wyspa Sobieszewska. Przewodnik po Wyspie Sobieszewskiej i okolicy, Gdańsk 1997;
 • Waldemar Nocny - Wyspa Sobieszewska, Gdańsk 2000;
 • Waldemar Nocny - Wyspa Sobieszewska, Gdańsk 2008 [seria GDAŃSKIE DZIELNICE];

 
 
   
 
Komisja Turystyki Pieszej
przy Pomorskim Porozumieniu Oddziałów PTTK w Gdańsku
80-826 Gdańsk, ul. Ogarna 72
tel. (58) 301-14-88

   


Wszelkie prawa zastrzezone © 2024 PTTK - Znakowane Szlaki Turystyczne Województwa Pomorskiego

Realizacja: 4mpproject.pl