Start Komunikaty Informacje Szlaki piesze Konkurs Fotogalerie Słowniczek krajoznawczy Wycieczki na weekend Kontakt
 
     
 
 

Regiony szlaków pieszych

Region Gdański
Region Malborsko-Kwidzyński
Region Chojnicki
Region Słupski
 
 

Popularne szlaki piesze

Trójmiejski
Fortyfikacji Nadmorskich
Nadmorski Zatokowy
Nadmorski Bałtycki
Kaszubski
Wyspy Sobieszewskiej
Kartuski
Wzgórz Szymbarskich

Trasy międzynar. i tematyczne

Szlak międzynarodowy E9
Pomorska Bursztynowa Trasa Piesza AMBER
Szlaki dla osób o szczególnych potrzebach

Inne trasy piesze

Sopockie Szlaki Spacerowe
Ścieżki przyrodniczo-leśne
 
 

Inne szlaki

szlaki rowerowe
szlaki konne
 
 

O szlakach

Statystyka szlakowa
Waloryzacja szlaków
Historia szlaków
Plany rozwojowe szlaków
Systemy znakowania
Znakarze
 
 

Konkurs

Bieżące edycje
Prawidłowe odpowiedzi
Laureaci i ranking
Regulamin
 
 

Zobacz na szlakach

km - Dolnej Wisły - Wisła pod Gniewem ze skarpy rzecznej 
 
 

Szlak WZDŁUŻ JEZIORA CZARNEGO

Szlak Wzdłuż Jeziora Czarnego
Skórcz - Osiek
kolor zielony
długość 13,4 km

   

Dość krótki szlak kociewski przebiegający na południu województwa, na północno-wschodnim skraju Borów Tucholskich. Łączy Skórcz i Osiek, dwie miejscowości będące siedzibami sąsiednich gmin, obie o bardzo starym rodowodzie. Osiek niegdyś był grodem, siedzibą starosty, Skórcz miastem jest dziś. Jednakże motywem przewodnim szlaku jest Jezioro Czarne, położone między tymi miejscowościami niemal całkowicie w lesie, będącym  może fragmentem dawnej Puszczy Osieckiej. Jezioro rozbite na dwie różne części i z dwoma leśniczówkami u brzegu, miejscami świetliste i jasne, a gdzie indziej mroczne i bagienne. Szlak okrąża oba zbiorniki korzystając także z przedzielającego je przesmyku: północny - brzegiem zachodnim a południowy - wschodnim. Na końcu trasy, już na terenie Osieka, na krótko inna woda - skraj kociewskiego morza - Jezioro Kałębie.

Położenie szlaku na rubieżach województwa pomorskiego i raczej z dala od dogodnych szlaków komunikacyjnych, czyni go dość trudno dostępnym, przynajmniej dla mieszkańców Trójmiasta. Jest to trasa ciekawa i jednak dogodna, ale dla osób korzystających z wypoczynku w tamtych rejonach Borów (zwłaszcza w Osieku względnie w leśniczówce - kwaterze myśliwskiej Czarne), szczególnie w połączeniu z nowym, zmierzającym też do Osieka, szlakiem Jańskim. W Osieku ponadto inne znakowane trasy piesze pozwalające kontynuować wędrówkę w głąb Borów (szlak Wokół Jeziora Kałębie, szlak Jezior Kociewskich). Szlak można wykorzystać dla turystyki rowerowej, jednakże pomijając odcinki biegnące nadjeziornymi ścieżkami i zastępując je drogami położonymi nieco wyżej toni jeziornej.

  

Przebieg i kilometraż

KILOMETRAŻ SZLAKU
SKÓRCZ, d, stacja kolejowa (PKS) 0,0 13,4
SKÓRCZ, Urząd Miasta i Gminy 1,1
 12,3
droga asf. do Leśn. Czarne 4,2 9,2
Jez. Czarne, północny skraj 4,7 8,7
Jez. Czarne zbiornik pn., brzeg zachodni, cypel
 5,3
 7,1
droga nad jez. Tuszynek i do Osieka
 7,6
 5,8
Jez. Czarne, przesmyk międzyjeziorny
 8,3
 5,0
Jez. Czarne zbiornik pd., brzeg wsch.
 10,8
 2,7
 droga nr 214 Słupsk - Grudziądz
 12,3 1,1
 OSIEK, kościół 13,4 0,0

Opis przebiegu

Szlak rozpoczyna się w Skórczu przy dawnej stacji kolejowej (km 0,0) znajdującej się przy ul. Dworcowej . Stąd podąża w kierunku północnym wyłożoną betonowymi prefabrykatami ulicą Osiedlową obok Urzędu Gminy i piekarni. W rejonie cmentarza parafialnego skręca i wychodzi na ulicę Spokojną. Ta doprowadza do ulicy Kościelnej, nazwanej tak od kościoła pw. Wszystkich Świętych znajdującego się na wprost. Ulicą Kościelną szlak idzie w prawo, przechodząc dalej na ulicę Główną. Z ulicy Głównej w rejonie Urzędu Miejskiego (km 1,1) przy figurze św. Rocha skręca na gruntową ulicę Osiecką. Doprowadza ona do torów nieczynnej linii kolejowej Skórcz - Smętowo, a potem drogą-ulicą Orzechową opuszcza teren Skórcza dochodząc do poprzecznej ulicy Ogrodowej. Tu następuje skręt w lewo i szlak wznosi się zboczem kulminacji 110,2 pozwalając podziwiać pozostawiane z tyłu widoki na Skórcz i okolicę. Teraz zatacza łuk w prawo i idąc na południe przez pola dochodzi do skraju lasu. Przez następne kilka ładnych kilometrów a w zasadzie niemal do końca swej trasy szlak będzie przemierzał ścieżki i drogi leśne Borów Tucholskich położone wokół Jeziora Czarnego. I tak najpierw szlak po prawie 1,5 km biegu dotrze do asfaltowej leśnej drogi (km 3,9), której celem jest leśniczówka Czarne. Idąc dalej na południowy-zachód skorzysta z niej ledwie 300 m, bowiem za bliskim skrzyżowaniem skręca ona w lewo, podczas gdy znaki prowadzą dalej prosto w kierunku na Osiek. Po 400 m szlak osiąga skrzyżowanie z drogą do Karszanka i Głuchego z przydrożnym krzyżem i skręca tu w lewo. W ten sposób przybliży się do północnego krańca Jeziora Czarne, nad które dotrze skręciwszy po 100 m w prawo (km 4,7). Dalej tą drogą można dojść do wspomnianej leśniczówki i położonych dużo dalej - Mirotek. Szlak natomiast osiągnąwszy Jezioro Czarne, a ściślej jego północny zbiornik [foto 4], podąży zachodnim brzegiem przez najbliższe 2 kilometry. Znaki prowadzą niemal bezpośrednio nad wodą pozwalając dostrzec zarówno położone u krańca zabudowania leśnictwa Czarne jak i pod drugiej stronie - leśnictwa Cisowa Góra. Blisko końca północnej części jeziora szlak odchodzi od niego i przecinką w prawo a potem droga w lewo wydostaje się na kolejną drogę, na której napotyka szlak czarny Jański (km 7,6). Szlak ten prowadzi w prawo (do Osieka), natomiast znaki zielone kierują w lewo do przesmyka międzyjeziornego. Wkrótce, zaraz za zakrętem drogi, pokazuje się drugi południowy zbiornik Jeziora Czarne. Teraz oba szlaki minąwszy przesmyk (km 8,3) i połączenie obu części jezior będzie obchodził koniec południowego krętą nadjeziorną trasą. Po około 1,5 km w pobliżu leśnego miejsca odpoczynku wyjdzie na łuk wyraźnej drogi wiodącej od leśniczówki Czarne na południe. Pójdzie nią w prawo a na najbliższym skrzyżowaniu (km 9,9) wybierze drogę prawą (w lewo - dokąd wiedzie szlak czarny - można dojść do Markocina). Droga ta doprowadzi do przecinki, którą w pobliżu niewielkiego cieku szlak dociera ponownie nad wschodni brzeg Jeziora Czarnego. Teraz pójdzie na południe nadbrzeżną ścieżką, która wkrótce staje się alejką a potem przeradza się w drogę. Niedaleko południowego krańca jeziora wyprowadza ona na trakt biegnący do Markocina, a 200 m dalej wychodzący na drogę do Leśniczówki Komorze. Tutaj szlak skręca w prawo i zaraz, już w Osieku, wychodzi na szosę Grudziądz - Słupsk czyli drogę krajową nr 214 - będącą na tym odcinku ulicą Wyzwolenia (km 12,3). Następuje ponowny skręt w prawo i okrążywszy w ten sposób południowy kraniec Jeziora Czarnego, szlak po 300 m opuszcza szosę i kieruje się w lewo do centrum Osieka. Wiodąc ulicą (dalej Wyzwolenia), po północnej stronie Jeziora Kałębie, szlak po 800 m dociera w pobliże kościoła , gdzie kończy swój bieg (km 13,4). Tutaj można znaleźć też znaki południowego odcinka czerwonego szlaku Jezior Kociewskich a także szlaku niebieskiego Wokół Jeziora Kałębie oraz znanego już czarnego (Jański).


Komunikaty i informacje


  Fotogaleria

  Szlak Wzdłuż Jeziora Czarnego

  Historia szlaku

  Powstanie szlaku, który biegłby brzegiem Jeziora Czarnego leżącego w gminie Osiek, wiąże się z inicjatywą władz tutejszej gminy, które widziały potrzebę poprowadzenia na swoim terenie pieszych szlaków turystycznych. Pomysł ten został podjęty w 1993 roku przez PTTK i wówczas propozycje tras na terenie gminy wkomponowano w koncepcję sieci szlaków regionu gdańskiego. Zaowocowało to wyznakowaniem szlaku głównego i dwoma szlakami o charakterze spacerowym, wszystkie koncentrujące się w siedzibie gminy, Osieku. Szlak główny w docelowej rozbudowanej formie miał w przyszłości wiązać te lokalne szlaki z siecią regionu i województwa. Jedną z tras lokalnych był szlak spacerowy Wokół Jeziora Czarnego. Został on wyznakowany w roku 1994 i oznaczony kwadratami zielono- białymi (szlak spacerowy). Stanowił on pętlę prowadzącą wokół południowego zbiornika Jeziora Czarne. Wkrótce jednakże szlak otrzymał status szlaku standardowego czyli swą rejestrację i oznaczenie kodowe w ZG PTTK i tym samym został oznakowany tak, jak każdy szlak pieszy. Wobec rozbudowy szlaków pieszych Kociewia szlak w 2007 roku podzielono na dwa odcinki zmieniając kolor jednego z nich na czarny a w roku następnym wyznakowano następny odcinek szlaku zielonego do Skórcza. W ten sposób w roku 2008 zaistniał szlak ze Skórcza do Osieka koloru zielonego, dla którego przyjęta została nazwa Wzdłuż Jeziora Czarnego.


  Informacje techniczne

  INFORMACJE TECHNICZNE
  oznaczenie kodowe szlaku    PM-1525-z
  ranga szlaku
  lokalny
  położenie administracyjne szlaku gminy: Skórcz, Osiek
  położenie turystyczne szlaku szlaki regionu gdańskiego
  grupa szlaków Kociewia i Borów Tucholskich
  administrator terenów leśnych szlaku Nadleśnictwo Lubichowo
  Leśnictwo Cisowa Góra
  jedn. org. PTTK nadzorująca szlak / opiekun Pomorskie Porozumienie Oddziałów PTTK w Gdańsku
  Oddział Regionalny PTTK Gdańsk, ul. Ogarna 72
  tel. 58 3011488 - Pomorska Komisja Turystyki Pieszej
  ostatnie odnawianie szlaku 2008
  wyposażenie szlaku w znaki informacyjne drogowskazy: Skórcz, Jez. Czarne 1, Jez. Czarne 2, Osiek
  tablice: Skórcz, Osiek - ustawione w roku 2009
  dokumentacja szlaku projekt szlaku - [szlaki gminy Osiek] z 1994 roku
  ostatnie zmiany przebiegu 2008:  przebudowa  i przedłużenie szlaku - włączenie jego trasy biegnącej zachodnim brzegiem jeziora w nowy odcinek do Skórcza
  projektowane zmiany przebiegu  
  inne  

   
   
     
   
  Komisja Turystyki Pieszej
  przy Pomorskim Porozumieniu Oddziałów PTTK w Gdańsku
  80-826 Gdańsk, ul. Ogarna 72
  tel. (58) 301-14-88

     


  Wszelkie prawa zastrzezone © 2024 PTTK - Znakowane Szlaki Turystyczne Województwa Pomorskiego

  Realizacja: 4mpproject.pl