Start Komunikaty Informacje Szlaki piesze Konkurs Fotogalerie Słowniczek krajoznawczy Wycieczki na weekend Kontakt
 
     
 
 

Regiony szlaków pieszych

Region Gdański
Region Malborsko-Kwidzyński
Region Chojnicki
Region Słupski
 
 

Popularne szlaki piesze

Trójmiejski
Fortyfikacji Nadmorskich
Nadmorski Zatokowy
Nadmorski Bałtycki
Kaszubski
Wyspy Sobieszewskiej
Kartuski
Wzgórz Szymbarskich

Szlaki międzynarodowe

Szlak międzynarodowy E9

Inne trasy piesze

Sopockie Szlaki Spacerowe
Ścieżki przyrodniczo-leśne
 
 

Inne szlaki

szlaki rowerowe
szlaki konne
 
 

O szlakach

Statystyka szlakowa
Waloryzacja szlaków
Historia szlaków
Plany rozwojowe szlaków
Systemy znakowania
Znakarze
 
 

Konkurs

Bieżące edycje
Prawidłowe odpowiedzi
Laureaci i ranking
Regulamin
 
 

Zobacz na szlakach

km 10,5 Motławski - Skansen żuławskich maszyn rolniczych w Mokrym Dworze 
 
 

Statystyki

Odwiedzin:
Dziś:558
Wczoraj:911
W miesiącu:15213
Wszystkich:666424

Zdjęć w galeriach:1773
 
 

Szlak WZDŁUŻ JEZIORA CZARNEGO

Szlak Wzdłuż Jeziora Czarnego
Skórcz - Osiek
kolor zielony
długość 13,4 km

   

Dość krótki szlak kociewski przebiegający na południu województwa, na północno-wschodnim skraju Borów Tucholskich. Łączy Skórcz i Osiek, dwie miejscowości będące siedzibami sąsiednich gmin, obie o bardzo starym rodowodzie. Osiek niegdyś był grodem, siedzibą starosty, Skórcz miastem jest dziś. Jednakże motywem przewodnim szlaku jest Jezioro Czarne, położone między tymi miejscowościami niemal całkowicie w lesie, będącym  może fragmentem dawnej Puszczy Osieckiej. Jezioro rozbite na dwie różne części i z dwoma leśniczówkami u brzegu, miejscami świetliste i jasne, a gdzie indziej mroczne i bagienne. Szlak okrąża oba zbiorniki korzystając także z przedzielającego je przesmyku: północny - brzegiem zachodnim a południowy - wschodnim. Na końcu trasy, już na terenie Osieka, na krótko inna woda - skraj kociewskiego morza - Jezioro Kałębie.

Położenie szlaku na rubieżach województwa pomorskiego i raczej z dala od dogodnych szlaków komunikacyjnych, czyni go dość trudno dostępnym, przynajmniej dla mieszkańców Trójmiasta. Jest to trasa ciekawa i jednak dogodna, ale dla osób korzystających z wypoczynku w tamtych rejonach Borów (zwłaszcza w Osieku względnie w leśniczówce - kwaterze myśliwskiej Czarne), szczególnie w połączeniu z nowym, zmierzającym też do Osieka, szlakiem Jańskim. W Osieku ponadto inne znakowane trasy piesze pozwalające kontynuować wędrówkę w głąb Borów (szlak Wokół Jeziora Kałębie, szlak Jezior Kociewskich). Szlak można wykorzystać dla turystyki rowerowej, jednakże pomijając odcinki biegnące nadjeziornymi ścieżkami i zastępując je drogami położonymi nieco wyżej toni jeziornej.

  

Przebieg i kilometraż

KILOMETRAŻ SZLAKU
SKÓRCZ, d, stacja kolejowa (PKS) 0,0 13,4
SKÓRCZ, Urząd Miasta i Gminy 1,1
 12,3
droga asf. do Leśn. Czarne 4,2 9,2
Jez. Czarne, północny skraj 4,7 8,7
Jez. Czarne zbiornik pn., brzeg zachodni, cypel
 5,3
 7,1
droga nad jez. Tuszynek i do Osieka
 7,6
 5,8
Jez. Czarne, przesmyk międzyjeziorny
 8,3
 5,0
Jez. Czarne zbiornik pd., brzeg wsch.
 10,8
 2,7
 droga nr 214 Słupsk - Grudziądz
 12,3 1,1
 OSIEK, kościół 13,4 0,0

Opis przebiegu

Szlak rozpoczyna się w Skórczu przy dawnej stacji kolejowej (km 0,0) znajdującej się przy ul. Dworcowej . Stąd podąża w kierunku północnym wyłożoną betonowymi prefabrykatami ulicą Osiedlową obok Urzędu Gminy i piekarni. W rejonie cmentarza parafialnego skręca i wychodzi na ulicę Spokojną. Ta doprowadza do ulicy Kościelnej, nazwanej tak od kościoła pw. Wszystkich Świętych znajdującego się na wprost. Ulicą Kościelną szlak idzie w prawo, przechodząc dalej na ulicę Główną. Z ulicy Głównej w rejonie Urzędu Miejskiego (km 1,1) przy figurze św. Rocha skręca na gruntową ulicę Osiecką. Doprowadza ona do torów nieczynnej linii kolejowej Skórcz - Smętowo, a potem drogą-ulicą Orzechową opuszcza teren Skórcza dochodząc do poprzecznej ulicy Ogrodowej. Tu następuje skręt w lewo i szlak wznosi się zboczem kulminacji 110,2 pozwalając podziwiać pozostawiane z tyłu widoki na Skórcz i okolicę. Teraz zatacza łuk w prawo i idąc na południe przez pola dochodzi do skraju lasu. Przez następne kilka ładnych kilometrów a w zasadzie niemal do końca swej trasy szlak będzie przemierzał ścieżki i drogi leśne Borów Tucholskich położone wokół Jeziora Czarnego. I tak najpierw szlak po prawie 1,5 km biegu dotrze do asfaltowej leśnej drogi (km 3,9), której celem jest leśniczówka Czarne. Idąc dalej na południowy-zachód skorzysta z niej ledwie 300 m, bowiem za bliskim skrzyżowaniem skręca ona w lewo, podczas gdy znaki prowadzą dalej prosto w kierunku na Osiek. Po 400 m szlak osiąga skrzyżowanie z drogą do Karszanka i Głuchego z przydrożnym krzyżem i skręca tu w lewo. W ten sposób przybliży się do północnego krańca Jeziora Czarne, nad które dotrze skręciwszy po 100 m w prawo (km 4,7). Dalej tą drogą można dojść do wspomnianej leśniczówki i położonych dużo dalej - Mirotek. Szlak natomiast osiągnąwszy Jezioro Czarne, a ściślej jego północny zbiornik [foto 4], podąży zachodnim brzegiem przez najbliższe 2 kilometry. Znaki prowadzą niemal bezpośrednio nad wodą pozwalając dostrzec zarówno położone u krańca zabudowania leśnictwa Czarne jak i pod drugiej stronie - leśnictwa Cisowa Góra. Blisko końca północnej części jeziora szlak odchodzi od niego i przecinką w prawo a potem droga w lewo wydostaje się na kolejną drogę, na której napotyka szlak czarny Jański (km 7,6). Szlak ten prowadzi w prawo (do Osieka), natomiast znaki zielone kierują w lewo do przesmyka międzyjeziornego. Wkrótce, zaraz za zakrętem drogi, pokazuje się drugi południowy zbiornik Jeziora Czarne. Teraz oba szlaki minąwszy przesmyk (km 8,3) i połączenie obu części jezior będzie obchodził koniec południowego krętą nadjeziorną trasą. Po około 1,5 km w pobliżu leśnego miejsca odpoczynku wyjdzie na łuk wyraźnej drogi wiodącej od leśniczówki Czarne na południe. Pójdzie nią w prawo a na najbliższym skrzyżowaniu (km 9,9) wybierze drogę prawą (w lewo - dokąd wiedzie szlak czarny - można dojść do Markocina). Droga ta doprowadzi do przecinki, którą w pobliżu niewielkiego cieku szlak dociera ponownie nad wschodni brzeg Jeziora Czarnego. Teraz pójdzie na południe nadbrzeżną ścieżką, która wkrótce staje się alejką a potem przeradza się w drogę. Niedaleko południowego krańca jeziora wyprowadza ona na trakt biegnący do Markocina, a 200 m dalej wychodzący na drogę do Leśniczówki Komorze. Tutaj szlak skręca w prawo i zaraz, już w Osieku, wychodzi na szosę Grudziądz - Słupsk czyli drogę krajową nr 214 - będącą na tym odcinku ulicą Wyzwolenia (km 12,3). Następuje ponowny skręt w prawo i okrążywszy w ten sposób południowy kraniec Jeziora Czarnego, szlak po 300 m opuszcza szosę i kieruje się w lewo do centrum Osieka. Wiodąc ulicą (dalej Wyzwolenia), po północnej stronie Jeziora Kałębie, szlak po 800 m dociera w pobliże kościoła , gdzie kończy swój bieg (km 13,4). Tutaj można znaleźć też znaki południowego odcinka czerwonego szlaku Jezior Kociewskich a także szlaku niebieskiego Wokół Jeziora Kałębie oraz znanego już czarnego (Jański).


Komunikaty i informacje


  Fotogaleria

  Szlak Wzdłuż Jeziora Czarnego

  Historia szlaku

  Powstanie szlaku, który biegłby brzegiem Jeziora Czarnego leżącego w gminie Osiek, wiąże się z inicjatywą władz tutejszej gminy, które widziały potrzebę poprowadzenia na swoim terenie pieszych szlaków turystycznych. Pomysł ten został podjęty w 1993 roku przez PTTK i wówczas propozycje tras na terenie gminy wkomponowano w koncepcję sieci szlaków regionu gdańskiego. Zaowocowało to wyznakowaniem szlaku głównego i dwoma szlakami o charakterze spacerowym, wszystkie koncentrujące się w siedzibie gminy, Osieku. Szlak główny w docelowej rozbudowanej formie miał w przyszłości wiązać te lokalne szlaki z siecią regionu i województwa. Jedną z tras lokalnych był szlak spacerowy Wokół Jeziora Czarnego. Został on wyznakowany w roku 1994 i oznaczony kwadratami zielono- białymi (szlak spacerowy). Stanowił on pętlę prowadzącą wokół południowego zbiornika Jeziora Czarne. Wkrótce jednakże szlak otrzymał status szlaku standardowego czyli swą rejestrację i oznaczenie kodowe w ZG PTTK i tym samym został oznakowany tak, jak każdy szlak pieszy. Wobec rozbudowy szlaków pieszych Kociewia szlak w 2007 roku podzielono na dwa odcinki zmieniając kolor jednego z nich na czarny a w roku następnym wyznakowano następny odcinek szlaku zielonego do Skórcza. W ten sposób w roku 2008 zaistniał szlak ze Skórcza do Osieka koloru zielonego, dla którego przyjęta została nazwa Wzdłuż Jeziora Czarnego.


  Informacje techniczne

  INFORMACJE TECHNICZNE
  oznaczenie kodowe szlaku    PM-1525-z
  ranga szlaku
  lokalny
  położenie administracyjne szlaku gminy: Skórcz, Osiek
  położenie turystyczne szlaku szlaki regionu gdańskiego
  grupa szlaków Kociewia i Borów Tucholskich
  administrator terenów leśnych szlaku Nadleśnictwo Lubichowo
  Leśnictwo Cisowa Góra
  jedn. org. PTTK nadzorująca szlak / opiekun Pomorskie Porozumienie Oddziałów PTTK w Gdańsku
  Oddział Regionalny PTTK Gdańsk, ul. Ogarna 72
  tel. 58 3011488 - Pomorska Komisja Turystyki Pieszej
  ostatnie odnawianie szlaku 2008
  wyposażenie szlaku w znaki informacyjne drogowskazy: Skórcz, Jez. Czarne 1, Jez. Czarne 2, Osiek
  tablice: Skórcz, Osiek - ustawione w roku 2009
  dokumentacja szlaku projekt szlaku - [szlaki gminy Osiek] z 1994 roku
  ostatnie zmiany przebiegu 2008:  przebudowa  i przedłużenie szlaku - włączenie jego trasy biegnącej zachodnim brzegiem jeziora w nowy odcinek do Skórcza
  projektowane zmiany przebiegu  
  inne  

   
   
     
   
  Komisja Turystyki Pieszej
  przy Pomorskim Porozumieniu Oddziałów PTTK w Gdańsku
  80-826 Gdańsk, ul. Ogarna 72
  tel. (58) 301-14-88

     


  Wszelkie prawa zastrzezone © 2019 PTTK - Znakowane Szlaki Turystyczne Województwa Pomorskiego

  Realizacja: 4mpproject.pl