Start Komunikaty Informacje Szlaki piesze Konkurs Fotogalerie Słowniczek krajoznawczy Wycieczki na weekend Kontakt
 
     
 
 

Regiony szlaków pieszych

Region Gdański
Region Malborsko-Kwidzyński
Region Chojnicki
Region Słupski
 
 

Popularne szlaki piesze

Trójmiejski
Fortyfikacji Nadmorskich
Nadmorski Zatokowy
Nadmorski Bałtycki
Kaszubski
Wyspy Sobieszewskiej
Kartuski
Wzgórz Szymbarskich

Trasy międzynar. i tematyczne

Szlak międzynarodowy E9
Pomorska Bursztynowa Trasa Piesza AMBER
Szlaki dla osób o szczególnych potrzebach

Inne trasy piesze

Sopockie Szlaki Spacerowe
Ścieżki przyrodniczo-leśne
 
 

Inne szlaki

szlaki rowerowe
szlaki konne
 
 

O szlakach

Statystyka szlakowa
Waloryzacja szlaków
Historia szlaków
Plany rozwojowe szlaków
Systemy znakowania
Znakarze
 
 

Konkurs

Bieżące edycje
Prawidłowe odpowiedzi
Laureaci i ranking
Regulamin
 
 

Zobacz na szlakach

km -  - Elektrownia wodna Kolincz w Kolinckim Młynie 
 
 

Szlaki rowerowe

Szlak Czerwony
Szlak Motławski

Serwis szlaków turystyki rowerowej województwa pomorskiego ma na celu przedstawienie występujących tu turystycznych tras (szlaków) rowerowych (przede wszystkim PTTK), za które uważa się drogi lądowe przeznaczone do ruchu turystycznego, oznakowane odpowiednimi zunifikowanymi znakami (drogowymi - kategoria R), stanowiące optymalny wyznacznik trasy wędrówki i w możliwie najbardziej bezpieczny sposób doprowadzające rowerzystę do wytyczonego celu (najciekawszych obiektów turystyczno-krajoznawczych, przyrodniczych, architektonicznych, archeologicznych, kulturowych, historycznych).

Z uwagi na znaczenie i zasięg tych tras wyróżnia się:

Międzynarodowe trasy (szlaki) rowerowe - trasy (szlaki) prowadzące przez Polskę będące częścią transeuropejskich tras (szlaków) rowerowych. Umożliwiają wygodny, szybki i bezpieczny przejazd rowerzystów przez Polskę. Prowadzone są drogami (ścieżkami) dla rowerów lub drogami publicznymi o nawierzchni bitumicznej. Przez województwo pomorskie przebiegaja dwa tego rodzaju szlaki: R-1 (Rusinowo - Bągart) i R-10 (Rusinowo - Stilo).

Trasy (szlaki) główne - trasy (szlaki) o zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym. Umożliwiają wygodny, szybki i bezpieczny przejazd rowerzystów między miastami, ważnymi ośrodkami turystycznymi oraz regionami kraju. Prowadzone są drogami (ścieżkami) dla rowerów lub drogami publicznymi o nawierzchni bitumicznej, a w uzasadnionych przypadkach innymi drogami o utwardzonej nawierzchni. Trasy (szlaki) te wraz z międzynarodowymi trasami (szlakami) rowerowymi powinny stanowić podstawę ogólnopolskiej sieci tras (szlaków) rowerowych. W województwie pomorskim do takich tras należy zaliczyć szlaki: Tczew - Nowe (szlak Grzymisława) oraz, Nadolna Karczma - Chojnice i Nadolna Karczma - Bachorze, będące kontynuacją szlaków z województwa kujawsko-pomorskiego.

Trasy (szlaki) regionalne - trasy (szlaki) o zasięgu wojewódzkim lub regionalnym. Umożliwiają przejazd rowerzystów między miastami, siedzibami gmin, mniejszymi ośrodkami turystyczno-krajoznawczymi w obrębie kilku powiatów lub regionu. Prowadzone są drogami (ścieżkami) dla rowerów lub drogami publicznymi o nawierzchni bitumicznej, a w uzasadnionych przypadkach innymi drogami o utwardzonej nawierzchni. W miarę możliwości szlaki te winny łączyć się z trasami (szlakami) głównymi. W tej kategorii w województwie pomorskim występują szlaki: Mennonitów i Motławski.

Trasy (szlaki) lokalne - trasy (szlaki) o zasięgu powiatu lub gminy. Umożliwiają dojazd do poszczególnych obiektów krajoznawczych. Prowadzone są istniejącymi drogami i ciągami komunikacyjnymi, w tym: ścieżkami, duktami leśnymi, drogami leśnymi, gruntowymi, gospodarczymi i śródpolnymi nie zawsze przystosowanymi do ruchu rowerowego. W miarę możliwości trasy (szlaki) te winny łączyć się z innymi trasami (szlakami) rowerowymi. Taką trasą w województwie pomorskim jest szlak Wincentego Pola.

Układ tych tras (firmowanych przez PTTK) na obszarze województwa:

Sposób oznakowania szlaków rowerowych (stosowany przez PTTK) jest jednolity dla całego kraju i uwzględnia kategorię szlaku (międzynarodowe i krajowe).

Z uwagi na fakt, iż województwo pomorskie to teren wyjątkowo różnorodny zarówno pod względem ukształtowania terenu, folkloru, historii, tradycji oraz kultury i znajduje się tu bardzo dużo atrakcji turystycznych: muzeów regionalnych, pałaców, dworów i zamków, latarni morskich, domów podcieniowych, elektrowni wodnych, wiatraków, budowli sakralnych, miejsc pamięci narodowej itd, stwarza to okazję do poprowadzenia wielu innych szlaków rowerowych. Trzeba wiedzieć, że poszczególne twory przyrody lub ich skupienia o szczególnych walorach przyrodniczych bądź o charakterze zabytkowym, które uznawane są za pomniki przyrody są przeważnie trudno dostępne i dotrzeć można do nich tylko pieszo lub na rowerach, przy czym należy pamiętać, że na rowerze można przemieszczać się czterokrotnie szybciej niż pieszo.

Na terenie województwa występuje również wiele parków krajobrazowych, po których jest wyznaczonych coraz więcej tras rowerowych.

Ponieważ krajobraz województwa obok dużej liczby jezior charakteryzuje też obfitość lasów, sprzyja to uprawianiu turystyki, a leśne trasy rowerowe z reguły poprowadzone są wzdłuż malowniczych jezior i dolin rzecznych.

Wszystko to sprawia, iż oprócz tras rowerowych wymienionych na początku (PTTK) obszar województwa pomorskiego przemierza wiele innych szlaków/tras rowerowych, często znakowanych inaczej. Mamy nadzieję iż wszystkie one w miarę możliwości i posiadanej wiedzy też się znajdą w tym serwisie.

 
 
   
 
Komisja Turystyki Pieszej
przy Pomorskim Porozumieniu Oddziałów PTTK w Gdańsku
80-826 Gdańsk, ul. Ogarna 72
tel. (58) 301-14-88

   


Wszelkie prawa zastrzezone © 2024 PTTK - Znakowane Szlaki Turystyczne Województwa Pomorskiego

Realizacja: 4mpproject.pl