Start Komunikaty Informacje Szlaki piesze Konkurs Fotogalerie Słowniczek krajoznawczy Wycieczki na weekend Kontakt
 
     
 
 

Regiony szlaków pieszych

Region Gdański
Region Malborsko-Kwidzyński
Region Chojnicki
Region Słupski
 
 

Popularne szlaki piesze

Trójmiejski
Fortyfikacji Nadmorskich
Nadmorski Zatokowy
Nadmorski Bałtycki
Kaszubski
Wyspy Sobieszewskiej
Kartuski
Wzgórz Szymbarskich

Trasy międzynar. i tematyczne

Szlak międzynarodowy E9
Pomorska Bursztynowa Trasa Piesza AMBER

Inne trasy piesze

Sopockie Szlaki Spacerowe
Ścieżki przyrodniczo-leśne
 
 

Inne szlaki

szlaki rowerowe
szlaki konne
 
 

O szlakach

Statystyka szlakowa
Waloryzacja szlaków
Historia szlaków
Plany rozwojowe szlaków
Systemy znakowania
Znakarze
 
 

Konkurs

Bieżące edycje
Prawidłowe odpowiedzi
Laureaci i ranking
Regulamin
 
 

Zobacz na szlakach

km 92,5 Wzgórz Szymbarskich - Widok na przepust w przesmyku (grobli) między jeziorami Raduńskim Górnym a Dolnym 
 
 

Znakarze

Odnawianiem i wytyczaniem znakowanych szlaków turystycznych PTTK zajmują się znakarze stanowiący kadrę programową Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego. Znakarzem może zostać każdy pełnoletni turysta, będący dwa lata członkiem PTTK i który swój staż turystyczny, zwłaszcza w zakresie uprawiania turystyki pieszej, udokumentuje małą srebrną odznaką TP. Aby móc wykonywać prace znakarskie należy przejść szkolenie teoretyczne i praktyczne, mające na celu zaznajomienie się z terenem, po którym prowadzą szlaki turystyczne przewidziane do znakowania i zasadami oraz techniką znakowania. Szkolenie jest zakończone sprawdzeniem wiadomości i przyznaniem uprawnienia znakarza.

Wykonywanie prac znakarskich w regionie gdańskim odbywa się na podstawie umów podpisywamych z Oddziałem Regionalnym PTTK w Gdańsku, który w tym zakresie działa z upoważnienia Komisji Turystyki Pieszej przy PPO PTTK w Gdańsku.

Chętnych do prac znakarskich w regionie gdańskim spełniających powyższe warunki przyjmuje
Regionalna Komisja Turystyki Pieszej w Gdańsku działająca przy Pomorskim Porozumieniu Oddziałów PTTK
(tel.: 058-301 14 88)

Znakarze są wynagradzani zgodnie z obowiązującymi stawkami znakarskimi i według zasad zawartych w zarządzeniu Sekretarza Generalnego PTTK. więcej na ten temat zasad wynagradzania: www.pttk.pl/aktywna/cennik2.php Wykonane prace po złożeniu sprawozdania o ich wykonaniu są odbierane przez upoważnionych członków RKTP.

 
 
   
 
Komisja Turystyki Pieszej
przy Pomorskim Porozumieniu Oddziałów PTTK w Gdańsku
80-826 Gdańsk, ul. Ogarna 72
tel. (58) 301-14-88

   


Wszelkie prawa zastrzezone © 2022 PTTK - Znakowane Szlaki Turystyczne Województwa Pomorskiego

Realizacja: 4mpproject.pl